Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Henryk
Nazwisko: Wyrwisz
Miejsce urodzenia: Prudnik
Data urodzenia: 09-10-1951
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Informacje Departamentu III MSW dot. sytuacji w środowisku prawniczym w kraju. W aktach pismo dyrektora Dep. III MSW do dyrektora gabinetu MSW z 11.03.1985 przekazujące "Informację" dot. Andrzeja Wyrwisza, celem skierowania jej do Ministerstwa Sprawiedliwości. Z załączonej "Informacji" wynika, iż ww. brał udział w nielegalnym zgromadzeniu w mieszkaniu jednego z działaczy. Uznano, iż udział ww., będącego adwokatem, "w tego typu zgromadzeniu stanowi naruszenie prawa i jest sprzeczne z zasadami etyki adwokackiej". Jak wskazano w piśmie, "Informacja" ta daje podstawę do podjęcia decyzji nakazującej wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Andrzejowi Wyrwiszowi. IPN BU 0365/78 (Spis KS4/1919).
W dniu 03.09.1986 Andrzej Wyrwisz na wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Wałbrzychu orzeczeniem Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha został uznany winnym tego, iż "w dniu 11.05.1986 r. na drodze pomiędzy miejscowościami Grzędy Górne i Krzeszów, biorąc udział w nielegalnym zgromadzeniu nie uczynił zadość wezwaniu funkcjonariusza MO do opuszczenia miejsca zgromadzenia i nie zastosował się do decyzji o jego rozwiązaniu", i ukarany grzywną. W dniu 12.11.1986 Kolegium d/s Wykroczeń przy Wojewodzie Wałbrzyskim utrzymało w mocy postanowienie Kolegium I Instancji. IPN Wr 60/1281 (1643r/86).
Andrzej Wyrwisz występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Związek" (nr rej. 11318), prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Wałbrzychu w okresie od 04.09.1987 do 11.03.1988, dotyczącej powołania Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Pracowników Zakładów Koksowniczych w Wałbrzych. Andrzej Wyrwisz figuruje w sprawie jako pełnomocnik komitetu. IPN Wr 025/81 (2805/II).
Andrzej Wyrwisz był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Mecenas" (nr rej. 11400), prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu, założonej 21.10.1987 na "fakt działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-publiczny". Ww. miał być "inspiratorem i pełnomocnikiem powstałego Komitetu Założycielskiego NSZZ >Solidarność< pracowników Zakładów Koksowniczych w Wałbrzychu". Z zachowanych w aktach zapisów wynika, iż Andrzej Wyrwisz był rejestrowany przez Insp. 2 WUSW we Wrocławiu pod. nr 50623 w kategorii OZ (Osoba Zabezpieczona), gdyż był kontaktem głównego figuranta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Koło", nr rej. 47559 (materiały nie zachowały się). W maju 1987 został wyrejestrowany i przekazany do Wydz. II Biura Studiów MSW, przez który został zarejestrowany pod nr. 101846 w charakterze kandydata na Tajnego Współpracownika. W związku z podjętą przez Andrzeja Wyrwisza działalnością i ujawnieniem przez niego rozmowy z SB z dalszego opracowania zrezygnowano, a materiały 23.09.1987 przesłano do wykorzystania do Wydz. III WUSW w Wałbrzychu. Materiały włączono do SOR "Mecenas". Prowadzenie SOR zakończono 16.10.1989 w związku z zalegalizowaniem NSZZ "Solidarność", a materiały złożono do archiwum pod sygn. 3305/II. IPN Wr 025/526 (3305/II).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Karierowicze" prowadzonej przez Dep. III MSW, dot. reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej. W aktach znajdują się meldunki Wydz. III WUSW w Wałbrzychu dot. SOR o krypt. "Partia" o nr. rej. 11758 założonej na "fakt utworzenia w Wałbrzychu w dniu 6.02.1988 r. ogniwa Polskiej Partii Socjalistycznej". Jednym z inicjatorów jej utworzenia był Andrzej Wyrwisz. W dniu 12.03.1988 uczestniczył on w zebraniu członków wałbrzyskiego ogniwa PPS. Z jego inspiracji w sierpniu 1988 działacze PPS z Wrocławia dostarczyli ok. 600 ulotek "nawołujących wałbrzyskich górników do strajków solidarnościowych dla poparcia żądań górników z Jastrzębia Zdroju". Z zapisów ewidencyjnych wynika, iż prowadzenie SOR "Partia" zakończono 21.12.1989. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 3450/II, a następnie 16.01.1990 zniszczono je za prot. brak nr 84/90). IPN BU 0248/257 t. 9 (55665/II).
.