Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Stanisław
Nazwisko: Bobik
Miejsce urodzenia: Środa Śląska
Data urodzenia: 17-12-1955
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janusz Bobik 03.10.1986 został zarejestrowany pod nr. Sz 35653 przez Wydz. II KWMO/WUSW w Szczecinie do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Zapora" - nr rej. Sz 10824 założonej dnia 24.06.1971. Był inwigilowany w związku z "ochroną kontrwywiadowczą obiektów wojskowych Wojska Polskiego na terenie woj. szczecińskiego" z racji jego "licznych kontaktów z obywatelami krajów kapitalistycznych (KK)". Sprawę zakończono 24.04.1991 "w związku z zaniechaniem dalszego prowadzenia" i przekazano do archiwum w dniu 28.05.1991 pod sygn. 17969/II. IPN Sz 440/324/1 (17969/II).
Janusz Bobik występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Handlowiec" nr rej. Ko 22752 założonej dnia 03.03.1984 przez Wydz. II WUSW w Koszalinie. Był inwigilowany w związku z "ochroną kontrwywiadowczą obiektów w północno-zachodniej części PRL, jako osoba często wyjeżdzająca za granicę i utrzymującą kontakty z obywatelami KK". IPN Sz 00124/966 (5534/2) mikrofilm.
.