Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Marian
Nazwisko: Mrukowicz
Miejsce urodzenia: Międzyrzecz
Data urodzenia: 14-08-1957
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ryszard Mrukowicz 17.04.1984 został zarejestrowany pod nr. Go 6733 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) "Uparty" nr rej. Go 5815 prowadzonej od 20.01.1983 przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. R. Mrukowicz "należał do nielegalnej organizacji >Komitet Samoobrony Studentów<. Działał także w podziemnych strukturach >Solidarności<. Sprawę zakończono skierowaniem do sądu na umorzenie >amnestia<". Sprawę zdjęto z ewidencji 01.07.1985. Materiały o sygn. 744/II zniszczono. Protokół brakowania akt nr 12/90 z dnia 23.01.1990. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim oraz akta kontrolne śledztwa nr RSD 7/84 Wydz. Śledczego WUSW w Gorzowie Wlkp. prowadzone w okresie 06.04.1984-31.07.1984. Ryszard Mrukowicz był aresztowany tymczasowo 17.04.1984, jako podejrzany o to, że "w okresie od 1982 do grudnia 1983 w Gorzowie Wlkp. należąc do nielegalnych struktur związku >Komitet Samoobrony Studentów<, którego ustrój i cel pozostawał tajemnicą dla organow państwowych, zajmował się kolportowaniem nielegalnych wydawnictw w tym >Feniks<, które zawierały fałszywe wiadomości, co mogło wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Ryszard Mrukowicz został osadzony w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. Postanowieniem z dnia 31.07.1984 Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. postępowanie wobec ww. zostało umorzone z powodu amnestii. W dniu 11.05.1993, Prokurator Generalny postanowił "zmienić w interesie Ryszarda Mrukowicza (...) prawomocne postanowienie Prokuratury Wojewódzkiej z dnia 31.07.1984 w ten sposób, "że za umorzenie przyjąć stwierdzenie, że podejrzany nie popełnił przestępstwa". IPN SZ 6/8, IPN Sz 03/43 (Ds. 15/84,107/III).
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu. Ryszard Mrukowicz został osadzony w ww. areszcie w dniu 02.05.1984 na mocy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu prokuratora wojewódzkiego z dnia 17.04.1984. Ryszard Mrukowicz został zwolniony 16.05.1984, postanowieniem ww. prokuratora o uchyleniu środka zapobiegawczego. IPN Sz 14/36 (100/84).
Kserokopia spisu zdawczo-odbiorczego nr 22/86 Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim oraz wyciąg z repertorium dotyczące śledztwa o sygnaturze Ds. 15/84 w sprawie przeciwko Ryszardowi Mrukowiczowi. IPN Sz 205/3.
Materiały administracyjne Biura "C" MSW w Warszawie. Ryszard Mrukowicz występuje w dokumencie z dnia 04.12.1987, jako współzałożyciel "Komitetu Samoobrony Stuydentów" w Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp., zajmując się "drukowaniem, powielaniem i rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw" w okresie od lutego 1983 do marca 1984. Prokuratura Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. umorzyła sprawę "na zasadzie amnestii". Ww. został usunięty z uczelni. IPN BU 0326/558/1 (PS 87/2).
Praca pt. "Do wolnej Polski. >Solidarność< - XX lat ruchu społecznego" wykonana przez Andrzeja Paśniewskiego, Joannę Paśniewską i Michała Gajewskiego (uczniów Szkoły w Międzyrzeczu Wielkopolskim). Praca zawiera: wywiad z 2000 roku z Ryszardem Mrukowiczem jako aktywnym działaczem opozycji lat 80-tych w PRL, kserokopie dokumentów, ulotek, fotografii, plakatów, artykułów prasowych, wydawnictw - "Feniks", "Konkret", "Vox populi", "dwutygodnik Bibuła", "Solidarność Walcząca", "Obserwator wielkopolski", "Komunikat". IPN BU 348/1047.
.