Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Kazmierz
Nazwisko: Zabielski
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 20-04-1953
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Piotr Kazimierz Wanionek

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Piotra Zabielskiego. Internowany z uwagi na aktywną działalność w NSZZ "Solidarność", inicjowanie i uczestniczenie w akcjach strajkowych na terenie Buska-Zdroju oraz pełnienie funkcji Przewodniczącego Oddziału Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Busku-Zdroju. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 188/81 KWMO w Kielcach. Zarejestrowany 22.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Kielcach do Akcji „Jodła” pod nr KI 20386. Osadzony w OO w Kielcach. Zwolniony 29.04.1982 decyzją nr 224/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/357 (2346/IV/360), oraz mikrofilm sygn. IPN Ki 028/358 (2346/IV/360).
Akta internowanego Piotra Zabielskiego. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 188/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 29.04.1982 decyzją nr 224/82. Akta o sygn. IPN Ki 45/520 (10/I/81).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO/WUSW w Kielcach w sprawie prowadzonej wobec Piotra Zabielskiego podejrzanego o "gromadzenie i rozpowszechnianie wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny". Sprawę zarejestrowano pod nr RSD-18/83. Został zatrzymany 04.05.1983. Decyzją prokuratora Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju 06.05.1983 tymczasowo-aresztowany. Środek zapobiegawczy uchylono 27.06.1983. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju 28.10.1983 został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 7 tys. zł. grzywny za kontynuowanie działalności związkowej i posiadanie magnetofonu wraz z kasetami, które wg. władz mogły wywołać "niepokój publiczny". Następnie wyemigrował do Kanady. Po realizacji procesowej sprawy dokumentację złożono 26.08.1986 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 7671/III. Akta 7671/III zniszczono 03.01.1990 w WUSW w Kielcach. Akta o sygn. 7671/III zniszczono 02.01.1990. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.