Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Sadowski
Miejsce urodzenia: Starachowice
Data urodzenia: 14-05-1953
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jacek Sadowski został objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) nr rej. KI 19907 założonej w celu kontrolowania przez SB działalności Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" w Starachowicach. Sprawę w okresie 17.09.1981 do 06.05.1982 prowadził Wydział III A, a następnie Wydz. V KWMO w Kielcach. Rozpracowanie dotyczyło członków związku, którzy interweniowali w Urzędzie Miasta Starachowice w związku z fatalnym zaopatrzeniem sklepów w mieście. Sprawę zakończono z powodu wprowadzenia stanu wojennego. Materiały złożono 06.05.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Kielcach pod sygn. 2308/IV. Akta o sygn. IPN Ki 014/1305 (2308/IV).
Materiały operacyjne Wydziału IIIA/V KWMO w Kielcach dotyczące Jacka Sadowskiego. Objęty kontrolą operacyjną w związku z aktywną działalnością w strukturach NSZZ "Solidarność". Był członkiem Komisji Fabrycznej NSZZ "Solidarność" w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, kolporterem druków opozycyjnych, organizatorem i uczestnikiem akcji protestacyjnych i strajkowych, redaktorem Zakładowego Biuletynu Informacyjnego NSZZ "Solidarność". Poddany stałą inwigilacją i rozpracowaniu. Po zakończeniu internowania, z powodu trudności ze znalezieniem pracy, został zmuszony do emigracji. Materiały sprawy KI 19927 złożono 19.03.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO Kielce pod sygn. 11809/II. Akta nie zachowały się. Materiałów o sygn. 11809/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Jacka Sadowskiego, członka Komisji Fabrycznej NSZZ "Solidarność" w starachowickiej Fabryce Samochodów Ciężarowych. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 156/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach oraz OO w Kielcach i Nowym Łupkowie. W czasie internowania odmówił podpisania oświadczenia "o zaniechaniu wrogiej działalności" pomimo silnych nacisków i szantażu ze strony funkcjonariuszy SB oraz trudnej sytuacji rodzinnej. Zwolniony 23.07.1982 decyzją nr 307/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/293 (IV/2346/296), IPN Ki 028/294 (IV/2346/296) mikrofilm.
Akta internowanego. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 156/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach, OO w Kielcach, a od 09.07.1982 w OO w Nowym Łupkowie. Zwolniony 23.07.1982 decyzją nr 307/82 KWMO w Kielcach. IPN Rz 56/160.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Star" nr KI 1091 została założona w celu sprawowania kontroli operacyjnej nad ważnym dla gospodarki PRL zakładem pracy jakim była Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Prowadzona w latach 1962-1990 przez Wydział III A/ Wydział V KWMO w Kielcach oraz RUSW w Starachowicach. W ramach sprawy krypt. "Star" Jacek Sadowski został objęty kontrolą operacyjną jako członek Komisji Fabrycznej NSZZ "Solidarność" FSC w Starachowicach. Materiały SO krypt. "Star" zniszczono 24.01.1990 w jednostce operacyjnej. Materiały SO krypt. "Star" zniszczono 24.01.1990 w jednostce operacyjnej WUSW w Kielcach. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.