Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksy Leszek
Nazwisko: Śledź
Miejsce urodzenia: Sandomierz
Data urodzenia: 12-07-1958
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aleksy Śledź został zarejestrowany 30.10.1980 pod nr Kr 24156 przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie na podstawie meldunku operacyjnego. Rozpracowywany jako członek Studenckiego Komitetu Solidarności i kolporter "Biuletynu Informacyjnego" KSS KOR. Rozpracowanie od 25.09.1981 prowadzono w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Intruzi". Mikrofilm o sygn. IPN Kr 0101/221 (16757/II-gr.)
Kontynuacja rozpracowania pod numerem Kr 24156 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Intruzi", prowadzonej w okresie od 25.09.1981 do 11.12.1985 przez Wydział III-1 KWMO/WUSW w Krakowie. Objęty rozpracowaniem jako członek władz wydziałowych Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnik wieców studentów UJ, współzałożyciel Grupy Inicjatywnej oraz osoba prowadząca działalność opozycyjną. Materiały SOR krypt. "Intruzi" dotyczące A. Śledzia 15.11.1985 wyłączono ze sprawy i złożono 11.12.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16757/II-gr. Akta o sygn. 16757/II-gr. nie zachowały się. Pozostał mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN Kr 0101/221 (16757/2-gr.) Akta o sygn. 16757/II-gr. zniszczono 03.10.1989 w WUSW w Krakowie.
Zarejestrowany 26.08.1986 pod nr Kr 32795 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Bojownik" nr Kr 30416. Rozpracowywany przez Wydział III-1, a następnie Inspektorat 2 WUSW w Krakowie z uwagi na aktywną działalność opozycyjną, druk i kolportaż pism "Aktualności", "Serwis Informacyjny RKW >Solidarność< Małopolska", "Hutnik". Materiały dot. Aleksego Śledzia wyłączono z SOR krypt. "Bojownik" i złożono 29.08.1989 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17506/II. Materiały zniszczono w 1990 roku. Materiały o sygn. 17506/II zniszczono w 1990 roku w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta paszportowe. Zastrzeżenie wyjazdu do KK i KDL nr Z-9037/85 dla Aleksego Śledzia wniesione na okres 01.02.1985 do 01.02.1987 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie w związku z działalnością w strukturach opozycyjnych. Akta o sygn. IPN Kr 37/332305 (EAKR 332305).
.