Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Bębenek
Miejsce urodzenia: Wielkie Drogi
Data urodzenia: 13-08-1949
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Bębenek został zarejestrowany 20.10.1983 pod numerem KR 27958 przez Wydział V WUSW w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Amper" nr KR 27405, prowadzonej w okresie od 27.04.1983 do 12.02.1986, początkowo przez Wydział V KWMO/WUSW w Krakowie, a od 30.10.1983 przez Pion V RUSW w Skawinie. W ramach SOS krypt. "Amper" rozpracowywano pracowników Elektrowni w Skawinie podejrzewanych o kontynuowanie działalności w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność", druk i kolportaż pisma "Amper" oraz kolportaż innej prasy podziemnej m.in.: "Wolny głos", "Hutnik", "Montinowiec". Kazimierz Bębenek został objęty kontrolą operacyjną jako były członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Elektrowni Skawina, aktywnie działający w strukturach opozycyjnych, utrzymujący kontakty z działaczami opozycji z innych zakładów pracy z terenu Skawiny i Krakowa. SB podjęła wobec niego szereg działań represyjnych: przeprowadzono kilkukrotne przeszukania mieszkania i pomieszczeń w zakładzie pracy, wzywano na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Prowadzenie SOS krypt. "Amper" zakończono 12.02.1986 jednakże kontynuowano rozpracowanie niektórych figurantów, w tym K. Bębenka, w ramach odrębnej SOS krypt. "Układ". Materiały SOS krypt. "Amper" sfilmowano i złożono 18.02.1986 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16789/II-gr. Akta zniszczono 16.12.1989 w WUSW w Krakowie. Pozostał mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN Kr 0101/246 (16789/II-gr.)
Po zakończeniu sprawy krypt. "Amper" SB w Skawinie kontynuowała rozpracowanie Kazimierza Bębenka w ramach nowej sprawy. Zarejestrowany 20.02.1986 pod numerem KR 32143 przez Pion V RUSW w Skawinie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Układ" nr KR 32143, prowadzonej w okresie od 20.02.1986 do 15.09.1987. W ramach SOS krypt. "Układ" rozpracowywano osoby podejrzewane o tworzenie ponadzakładowych struktur opozycyjnych zakładów energetycznych z terenu Skawiny i Krakowa-Podgórza. Sprawę zakończono i materiały SOS krypt. "Układ" sfilmowano i złożono 23.09.1987 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17049/II-gr. Materiały sprawy krypt. "Układ" o sygn. 17049/II-gr. zniszczono w WUSW w Krakowie 18.12.1989. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.