Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Janusz
Nazwisko: Grochulski
Miejsce urodzenia: Żbikówek
Data urodzenia: 14-12-1913
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Od 1943 r. w PPR, następnie w PZPR. W czasie I wojny światowej z rodzicami ewakuowany w głąb Rosji, w 1918 r. powrócił do Polski. Po maturze w 1933 r. rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, dyplom inż. budownictwa wodnego i lądowego uzyskał w czerwcu 1939 r. W działalność polityczną zaangażował się już w okresie gimnazjalnym, działał w Związku Młodzieży Szkolnej - przybudówce Komunistycznego Związku Młodzieży Polski, w czasie studiów była to Organizacja Młodzieży Socjalistycznej "Życie" oraz członkostwo w Sekcji Młodych Klubu Demokratycznego, Komitecie Porozumiewawczym Młodzieży Komunistycznej Wyższych Uczelni, działających w ramach KZMP, w tym czasie posługiwał się pseudonimem "Janusz", był również członkiem Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (brak bliższych danych). W początkach II wojny na obszarze okupowanym przez Związek Sowiecki, najpierw we Lwowie, następnie w Łomży, "w polskim aktywie zgrupowanym przy Powiatowym Komitecie WKP(b). Pracował tam w budownictwie i gospodarce komunalnej, jako kierownik robót i główny inżynier odcinka oraz kierownik wydziału gospodarki komunalnej. W początkach wojny niemiecko-sowieckiej [czerwiec-lipiec] 1941 r.  przedostał się do Warszawy, gdzie pracował dorywczo i uczestniczył w konspiracji GL, PPR. W tym czasie posługiwał się pseudonimem "Michał". Po zakończeniu wojny pracował u Pełnomocnika Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów na m. Kraków. W dalszym ciągu powołany na stanowisko wicekomisarza Żeglugi Śródlądowej na górnej Wiśle. Od czerwca 1945 r. delegowany do Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP) w Gdańsku, clem podjęcia prac przy odbudowie zniszczeń wojennych na odcinku Gdańsk-Gdynia. W końcu 1946 r. KC PPR przeniesiony do Ministerstwa Odbudowy, wkrótce został dyrektorem administracyjnym przedsiębiorstwa Hydrotrest, okres 1947-1949. Od 1949 r. do 1952 r. praca w KC PZPR sektor inwestycji i budownictwa w Wydziale Ekonomicznym i przemysłu ciężkiego, instruktor i st. instruktor. Nadto był: wiceprzewodniczącym Komisji Inżynierii i Gosp. Wodnej PAN, członkiem Komitetu ds. Nauki i Techniki. W okresie 1969-1973 r. Konsul Generalny PRL w Kijowie. Delegat na IV i V Zjazd PZPR.

Źródła: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 21022, s. 1-4; 9609, s. 7-14, 15, 19-20, 22, 26-27; indeks osobowy do akt administracyjnych AIPN BU 230/43; indeks osobowy do akt paszportowych sygn.: AIPN BU 1005/89349 i AIPN BU 1386/12127.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Przemysłu Materiałów Budowlanych Warszawa 01-1953 12-1956 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 204.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Żeglugi Warszawa 12-1956 05-1957 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 212.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Żeglugi i Gospodarki Wodnej Warszawa 06-1957 06-1960 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 213.
Prezes Centralny Urząd Gospodarki Wodnej Warszawa 07-1960 12-1968 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 232.
.