Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Iwicki
Miejsce urodzenia: Brusy
Data urodzenia: 24-02-1960
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Tomasz Iwicki został internowany 13.05.1982 na wniosek Wydziału III KWMO Katowice, z uwagi na fakt, iż należał do aktywnych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego (funkcja wiceprzewodniczącego Komisji Wydziałowej), a po wprowadzeniu stanu wojennego „wszedł w skład grupy osób, które podejmują działalność na rzecz uwolnienia internowanych”. Zwolniony 02.07.1982 na podstawie decyzji nr 1134/82. W dniu 30.04.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 40211/II. IPN Ka 043/1086 (40211/II).
Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany 13.05.1982 na podstawie decyzji nr III/240, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego „nie zaprzestał działalności w ramach zdelegalizowanego NZS”. Od dnia 15.05.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony 02.07.1982 na mocy decyzji nr 1134/82 o uchyleniu internowania. Materiały o sygn. IPN Ka 42/245 to karta depozytowa T. Iwickiego. IPN Ka 43/411 (3/82), IPN Ka 42/245 (3/82).
Tomasz Iwicki, student Uniwersytetu Śląskiego, z uwagi na swoją działalność opozycyjną był kontrolowany od 03.08.1982 przez Wydz. III KWMO w Katowicach, a następnie Referat III MUSW w Sosnowcu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Drukarz” nr rejestracyjny KA 50269. Brak materiałów. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiałów brak. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Tomasz Iwicki jako pracownik Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Montostal” w Chojnicach był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) „Drukarz”, który został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 21.02.1986 pod nr. BY 25610 przez Grupę III RUSW Chojnice. Sprawę założono ze względu na „nielegalną propagandę polityczną”. KE zakończono 10.10.1987, ponieważ nie stwierdzono "wrogiej działalności”. W dniu 13.10.1987 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Bydgoszcz pod sygn. 6968/II, a 18.07.1990 materiały archiwalne zniszczono. Materiały o sygn. 6968/II zniszczono 18.07.1990. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W aktach znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę (Z-I-1196/BT) do wszystkich krajów świata w okresie od 13.05.1982 do odwołania wniesione przez Wydział III KWMO Katowice z uwagi na fakt, iż ww. „był aktywnym działaczem NZS, kolportował na terenie UŚ ulotki i literaturę bezdebitową”. Zastrzeżenie zostało zarejestrowane w ewidencji operacyjnej w dn. 15.07.1982 pod nr. KA 50269 (anulowane 26.08.1985). IPN Ka 620/68545 (EAKT 68545).
.