Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Ciepiela
Miejsce urodzenia: Nowy Targ
Data urodzenia: 29-08-1952
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Ciepiela 13.12.1980 został zarejestrowany pod nr. Ka 45975 przez Wydz. III-A w Katowicach do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Agresywny" jako osoba, która "w okresie poprzedzającym wprowadzenia stanu wojennego pełniąc funkcję przewodniczącego Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ >Solidarność< w Tarnowskich Górach znana była z wrogiej postawy politycznej. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestała prowadzenia wrogiej działalności. Odmawia zdecydowanie podpisania deklaracji o lojalności. Sprawę zakończono z powodu emigracji do USA". Jerzy Ciepiela był internowany w okresie 13.12.1981-11.12.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie, Strzelcach Opolskich, Zabrzu, Raciborzu i Uhercach. Kwestionariusz prowadził następnie Wydz. V-1 WUSW w Katowicach, został zakończony w dn. 20.12.1983. IPN Ka 036/1433 (37582/II).
Jerzy Ciepiela figurujew aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Narzędziowiec" nr rej. Ka 40733, prowadzonej w okresie 13.12.1978-14.03.1980 przez Wydz. III-A KWMO w Katowicach jako osoba, która "propagowała wrogie poglądy i prowadziła działalność skierowaną przeciwko linii politycznej partii. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy profilaktycznej". IPN Ka 036/1433/3 (37582/II).
Figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Konfederata" nr rej. Ka 46321 z dnia, prowadzonej przez Wydz. III-A KWMO w Katowicach - Grupa Operacyjna w Bytomiu okresie od 03.03.1981 do 08.07.1983, jako delegat podregionu NSZZ "Solidarność" w Tarnowskich Górach. IPN Ka 036/1718/1 (37893/II).
Zarejestrowany 13.12.1980 pod nr. Ka 45975 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Jurek" (nr rej. Ka 45378) prowadzonej od dnia 06.09.1980 przez Wydz. III-A KWMO w Katowicach - Grupa Operacyjna w Bytomiu. Jerzy Ciepiela był rozpracowywany jako przewodniczący Komitetu Strajkowego w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie" w Tarnowskich Górach. W dn. 04.02.1981 sprawę zdjęto z ewidencji. IPN Ka 036/1718/2 (37893/II).
Akta osobowe internowanego. Jerzy Ciepiela został internowany na mocy decyzji o internowaniu Komendanta KWMO w Katowicach w dniu 13.12.1981. Został zwolniony 11.12.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania ww. komendanta. Jerzy Ciepiela był pozbawiony wolności w okresie internowania w Ośrodkach Odosobnienia w Zabrzu, Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Uhercach, Rzeszowie, Łupkowie. IPN Rz 56/246.
Darowizna osoby prywatnej. Jerzy Ciepiela figuruje w materiałach jako internowany w "Obozie Internowanych - Nowy Łupków" - pawilon II, cela nr 6 na dzień 28.08.1982, oraz w "Obozie Internowanych w Załężu k. Rzeszowa" - oddział VII na dzień 05.08.1982. IPN Lu 389/9.
Materiały administracyjne Służby Więziennej w Katowicach zawierają kartę depozytową Jerzego Ciepieli nr 5084 z Ośrodka Odosobnienia w Uhercach, z wpisami z okresu 19.03.1982-18.04.1982. IPN Ka 41/236 (5084).
W materiałach administracyjnych Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu znajduje się "Karta kontroli przyjmowanych paczek" dot. Jerzego Ciepieli, z wpisami z okresu 11.01.1981-17.03.1982. IPN Ka 43/171.
W materiałach ewidencyjnych "Skorowidz Alfabetyczny Internowanych" Ośrodka Odosobnienia w Raciborzu, Jerzy Ciepiela figuruje jako osadzony, który opuścił ww. ośrodek 09.01.1982, transportem do ZK w Strzelcach Opolskich. IPN Ka 218/1.
Materiały Biura "C" MSW w Warszawie pn. "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność < 09.1981-10.1981". W aktach znajdują się informacje dot. Jerzego Ciepieli: "w ankiecie podaje, że w KPN od stycznia 1981. W związku z działalnością opozycyjną spotykały go represje (...) aresztowania, przymusowa zmiana pracy, ciągłe wezwania i wizyty w domu funkcjonariuszy SB i MO. W związku pełnił funkcje przewodniczącego Zakładowego Komitetu Założycielskiego - Tarnowskie Góry oraz wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Internowany w dniach 13.12.1981-11.12.1982". IPN Sz 0012/260/2 (1027/IV).
Jerzy Ciepiela występuje w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. "Klan"/ "Związek" nr rej. Gd 040233 prowadzonej od dnia 14.11.1980 przez Wydz. III-A/ V KWMO w Gdańsku, w dokumentach z okresu 26.09.1981-28.09.1981 jako aktywny delegat związkowy na I Krajowym Zjeździe NSZZ "Solidarność", odbytym w okresie 05.09.-07.10.1981 w Gdańsku. Sprawę zakończono i przekazano do archiwum 10.11.1983. IPN Gd 003/166 (185/IV).
.