Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Edward
Nazwisko: Domagała
Miejsce urodzenia: Nowa Wieś
Data urodzenia: 10-10-1930
Imię ojca: Maciej
Imię matki: Agnieszka
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 27.01.1950. Członek ZMP 1948-1956. Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Skomlinie - brak bliższych danych.
Przebieg szkolenia partyjnego:

W 1972 ukończył 2-tygodniowy kurs dla sekretarzy KG. W 06.1978 ukończył miesięczny kurs dla I sekretarzy komitetów gminnych PZPR.

Przebieg kariery partyjnej:

Ad 3. W materiale źródłowym znajduje się enigmatyczna informacja jakoby miał być w tym okresie I sekretarzem KGr PZPR w Skomlinie - brak potwierdzenia.

Ad 4. Do dn. 30.06.1975 funkcja sprawowana społecznie. Od 01.07.1975 na etacie partyjnym.

Źródła: AP Łódź, KP PZPR w Wieluniu, 110 (Komitet Gromadzki w Skomlinie - protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, protokóły posiedzeń 1963-1964, 1969-1970); Tamże, O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 1573; Tamże, KG PZPR w Skomlinie, 39/II/1 (protokóły posiedzeń KG 24.01.1972-26.09.1975); Tamże, KG PZPR w Skomlinie, 39/I/1 (protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z dn. 17.11.1974, 21.10.1975); Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, red. Z. Tobjański, s. 81. Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek POP przy JW 2493 Bolesławiec PZPR 10-1952 10-1954 AP Łódź, O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 1573, b.p. - kwestionariusz osobowy z dn. 11.01.1977.
Członek Komitet Gromadzki Skomlin PZPR 13-01-1963 AP Łódź, KP PZPR w Wieluniu, 110 (Komitet Gromadzki w Skomlinie - protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, protokóły posiedzeń 1963-1964, 1969-1970), s. 79-80 (protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członków KGr na Konferencji Sprawozdawczo-Wyboczej w dn. 13.01.1963).
Sekretarz Organizacyjny Komitet Gromadzki Skomlin PZPR 29-11-1970 AP Łódź, KP PZPR w Wieluniu, 110 (Komitet Gromadzki w Skomlinie - protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, protokóły posiedzeń 1963-1964, 1969-1970), s. 58-61 (protokół z ogólnogromoadzkiego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dn. 29.11.1970); AP Łódź O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 1573, b.p. - kwestionariusz osobowy - brak daty; Tamże, KG PZPR w Skomlinie, 39/II/1 (protokóły posiedzeń KG 24.01.1972-26.09.1975), b.p. - protokół nr 1 z dn. 17.12.1972.
I Sekretarz Komitet Gminny Skomlin PZPR 17-12-1972 18-09-1979 AP Łódź O/Sieradz, KW PZPR w Sieradzu, teczka osobowa 1573, b.p. - pismo KW PZPR w Sieradzu z dn. 19.09.1979; Tamże, KG PZPR w Skomlinie, 39/II/1 (protokóły posiedzeń KG 24.01.1972-26.09.1975), b.p. - protokół nr 1 z dn. 17.12.1972; Tamże, 39/I/1 (protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dn. 17.11.1974, 21.10.1975), b.p. - protokół z Konferencji w dn. 17.11.1974; Władze wojewódzkiej organizacji PZPR w Sieradzu w latach 1975-1986, red. Z. Tobjański, s. 81.
Członek Komitet Gminny Skomlin PZPR 17-12-1972 AP Łódź O/Sieradz, KG PZPR w Skomlinie, 39/II/1 (protokóły posiedzeń KG 24.01.1972-26.09.1975), b.p. - protokół nr 1 z dn. 17.12.1972; Tamże, 39/I/1 (protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dn. 17.11.1974, 21.10.1975), b.p. - protokół z Konferencji w dn. 17.11.1974.
.