Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Zabojszcz
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 23-06-1952
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa oraz nadzoru Wydz. Śledczego KWMO w Gorzowie Wlkp. (nr rej. 21/82) i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze, prowadzonego w okresie 01.10.1982-14.10.1982. Józef Zabojszcz występuje w sprawie jako podejrzany o to, że "w dniu 27.09.1982 w Zakładach Mechanicznych >Ursus< w Gorzowie Wlkp. umieścił w miejscu publicznym napis o wrogiej treści - znieważający PZPR, KPZR i Leonida Breżniewa". Józef Zabojszcz na mocy postanowienia ww. prokuratury, został aresztowany tymczasowo w dniu 01.10.1982. W dniu 26.10.1982 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze skazał ww. na karę 1 roku pozbawienia wolności z ,zawieszeniem na 2 lata okresu próby i karę grzywny. 26.10.1982 Józef Zabojszcz został zwolniony z aresztu. IPN Sz 03/26, IPN Po 417/26 (75/III, Pg. Śl. II. 102/82).
W materiałach ewidencyjnych KWMO/WUSW w Gorzowie Wlkp. Józef Zabojszcz widnieje jako osoba, wobec której zastosowano zastrzeżenie wyjazdów z PRL na okres 01.10.1982-01.10.1984. IPN Sz 05/8/37.
Akta tymczasowo aresztowanego. Józef Zabojszcz został osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze w dniu 01.10.1982, na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze. Po wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze z dnia 26.10.1982, areszt wobec Józefa Zabojszczy został uchylony. IPN Po 142/1321 (5254).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze prowadzone w okresie 15.10.1982-26.10.1982. Józef Zabojszcza w dniu 26.10.1982 został skazany wyrokiem ww. sądu na karę 1 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 lata oraz na karę grzywny. Sąd uznał Józefa Zabojszcze winnym tego, że "27.09.1982 na terenie Zakadów Mechanicznych >Ursus< w Gorzowie Wlkp. ręcznie sporządził napis znieważający PZPR, Sekretarza generalnego KPZR, Przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR oraz partię do której wymieniony należy, przy czym tak sporządzony napis wywiesił w miejscu publicznym - na tablicy ogłoszeń (...)". IPN Po 1018/372 (SgW 108/82).
W aktach sądowych Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu, sprawy prowadzonej w okresie 13.08.2015-20.10.2015, znajduje się wyrok Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej z dnia 20.10.2015, uchylający wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze z 26.10.1982 i uniewinniający Józefa Zabojszcza od popełnienia zarzuconego mu czynu. IPN Po 1217/1 (Ko 82/15).
.