Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-10-2021 12:19

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Turyn
Miejsce urodzenia: Stanisławów
Data urodzenia: 02-09-1921
Imię ojca: Filip
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:

Inżynier budownictwa lądowego, oficer WP. W czasie 1927 – 1931 uczył się w Szkole Podstawowej przy Seminarium Nauczycielskim, a w latach 1931 – 1935 w I Gimnazjum Państwowym im. Mieczysława Romanowskiego w Stanisławowie. Od 1935 uczęszczał do IV Liceum im. Władysława IV w Warszawie, gdzie w czerwcu 1939 zdał egzamin dojrzałości. W październiku 1939 wstąpił na Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Lwowskiej, natomiast już w czerwcu 1941 ewakuował się w głąb ZSRR. Tam początkowo pracował jako mechanik w warsztatach gospodarstw rolnych k. Wołgogradu, później był traktorzystą i kierowcą. Wiosną 1942 zmobilizowany został do hufców pracy. Do zimy 1943 uczestniczył w budowie Nadwołżańskiej Linii Kolejowej w okolicach Saratowa. W pierwszym kwartale 1944 wstąpił ochotniczo do LWP, po ukończeniu Oficerskiej Szkoły w Riazaniu uzyskał promocję na ppor. saperów. Później skierowany był do Oficerskiej Szkoły Saperów w Przemyślu, a następnie do Oficerskiej Szkoły Inżynieryjno-Saperskiej we Wrocławiu. Od lutego 1947 w szeregach PPR, dalej w PZPR. W okresie 10.1948 – 01.1951 dokończył studia w ramach tzw. kompanii akademickiej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, uzyskując 9.03.1951 stopień mgr. nauk technicznych i inż. budownictwa lądowego. Dalej służył w wojskach inżynieryjnych. W 1952 przeniesiony został do sztabu Dowództwa Okręgu Wojskowego Nr V w Krakowie, po jego rozformowaniu (3.11.1953) na własną prośbę przeszedł do rezerwy w marcu 1954 w stopniu mjr. W kwietniu 1954 rozpoczął pracę jako projektant w pracowni mostów w Biurze Projektów Budownictwa Kolejowego w Krakowie. W październiku objął kierownictwo Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych Nr 9 w Krakowie. W maju 1956 przeniesiony został na naczelnego inżyniera do Biura Projektów Budownictwa Kolejowego w Krakowie. W listopadzie 1958 nominowano go na dyrektora Przedsiębiorstw Robót Kolejowych Nr 15 w Warszawie. Od czerwca 1960 był dyrektorem Zjednoczenia Przedsiębiorstw Robót Kolejowych w Warszawie.

Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/19.033 (dawna: 8433);Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Komunikacji Warszawa 26-10-1965 8-10-1969 AAN, KC PZPR, CK XX/19.033;
.