Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Antoni
Nazwisko: Słowiński
Miejsce urodzenia: Szumsko
Data urodzenia: 30-03-1945
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Słowiński po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce został internowany 13.12.1981 w związku z akcją „Jodła” na podstawie decyzji nr Ho-15 Komendanta KWMO w Katowicach. Powodem internowania był fakt, że S. Słowiński „szkaluje ustrój socjalistyczny, władze państwowe i partyjne, przeciwstawia się decyzjom rządu”. Był członkiem NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwie przewozowym „Transgór” w Chorzowie. Ww. umieszczono w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu. IPN Ka 043/127 (39102/II).
Akta internowanego sygn. IPN Ka 43/91 przetrzymywanego od 13.12.1981 w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu. Decyzję o internowaniu uchylono 31.12.1981. Zwolniony z Zakładu Karnego 05.01.1982. Pod sygn. IPN Ka 42/699 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/91 (13/81), IPN Ka 42/699 (13/81).
Stanisław Słowiński figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
.