Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Filipkowski
Miejsce urodzenia: Okurowo
Data urodzenia: 29-08-1932
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Filipkowski (ur. w sierpniu 1932 r.) od września 1953 do sierpnia 1955 był początkowo współpracownikiem, a następnie żołnierzem jednej z ostatnich grup zbrojnych antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Kolno, Pisz i Łomża. Nosił pseudonim "Tadek". Od maja 1954 był członkiem patrolu pod dowództwem Jana Rogińskiego pseud. "Lis". Jan Filipkowski figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Białymstoku i PUBP w Kolnie z lat 1953-1956. Zapisano w nich między innymi, iż Jan Filipkowski "w dniu 28 sierpnia 1953 r. odbywając służbę czynną zdezerterował z jednostki wojskowej i udał się w nieznanym kierunku". Był poszukiwany przez MO, UB i Dep. II MBP. Dnia 15 sierpnia 1955 Jan Filipkowski został ranny w walce, zatrzymany i aresztowany "w akcji" grupy operacyjnej UB i oddziałów KBW - przeprowadzonej tego dnia koło miejscowości Marki, gm. Grabowo, pow. Kolno (w obławie wojsk KBW i funkcjonariuszy UB na grupkę partyzantów NZW, w tej walce zginął jego dowódca Jan Rogiński "Lis", a dwóch współpracowników NZW ze wsi Marki zostało aresztowanych). Zanotowano, iż wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17.05.1956 r. Jan Filipkowski został "skazany na karę dożywotniego więzienia" oraz na "utratę praw na 5 lat". Brak zapisu stwierdzającego datę zwolnienia Jana Filipkowskiego z więzienia. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Jan Filipkowski występuje wraz z 78 innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach KW MO w Białymstoku opisanych jako "Kwestionariusze osobowe oraz karty na czyn przestępczy do Charakterystyki nr 15, dowódca: Łebkowski Edward ps. >Bogdan<, >Orlicz< (...), Mioduszewski Hieronim ps. >Deska< (...), okres działalności: 1950/1951 - sierpień 1955, obszar działalności: powiat Łomża, pow. Kolno woj. białostockie, powiat Pisz woj. olsztyńskie". Te materiały zostały opracowane przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW w latach 1976-1977. IPN Bi 019/9 t. 3 (1/9).
Jan Filipkowski figuruje wraz z dwoma innymi żołnierzami NZW w materiałach śledczych WUBP w Białymstoku z lat 1950-1955 opisanych jako "Akta kontrolno-śledcze prowadzone przeciwko (...) podejrzanemu o to, że w okresie od lata 1954 r. do kwietnia 1955 r. na terenie wsi Konopki-Monety pow. Kolno udzielał pomocy związkowi mającemu na celu zbrodnię przez to, że będąc w stałym kontakcie z członkami bandy terrorystyczno-rabunkowej: Rogiński Jan i Filipkowski Jan, kwaterował ich w swoich zabudowaniach, dostarczał wyżywienia i informował o stanie bezpieczeństwa w terenie, tj. o popełnienie przestępstwa z art. 14 § 1 MKK". IPN Bi 07/1530 (2289/III).
Jan Filipkowski pseud. "Tadek" występuje jako "członek grupy zbrojnej >Bogdana< (Edwarda Łebkowskiego)" wraz z 35 innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w opracowaniu Wydz. "C" WUSW w Olsztynie z lat 1984-1989 opisanym jako "Charakterystyka nr 128, kwestionariusze osobowe i karty na czyn członków organizacji NZW z terenu woj. Olsztyn i woj. Białystok". Te opracowane materiały dot. żołnierzy i współpracowników oddziału NZW pod dowództwem Hieronima Mioduszewskiego pseudonim "Deska" i następnie (od końca kwietnia 1952 r.) oddziału pod dowództwem Edwarda Łebkowskiego pseud. "Bogdan", w tym Jana Filipkowskiego. IPN Bi 065/129 (908/IV), IPN 0527/502/D (908/4) mikrofilm.
.