Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Rogiński
Miejsce urodzenia: Koziki
Data urodzenia: 28-12-1929
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Rogiński (ur. w grudniu 1929) od roku 1947 do sierpnia 1955 był początkowo współpracownikiem, a następnie żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Kolno, Pisz, Łomża i sąsiednich. Nosił pseudonim "Lis", w aktach UB zanotowano także pseudonim "Róg II". W latach 1948-1952 walczył w szeregach oddziału NZW pod dowództwem chor. Hieronima Rogińskiego pseudonim "Róg", a od kwietnia 1952 w pododdziale Edwarda Łebkowskiego ps. „Bogdan”. Przez większość ww. okresu Jan Rogiński był dowódcą kilkuosobowego patrolu NZW. W aktach UB zanotowano, iż po jego rozbiciu "od lipca [1953 r.] do 17.09.1953 był członkiem bandy >Bruzdy<" (tj. przebywał w gronie i obozie poakowskiej grupy majora Jana Tabortowskiego "Bruzdy" nad Biebrzą). Jan Rogiński figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz kartotekach WUBP w Białymstoku, WUBP w Olsztynie i m.in. PUBP w Kolnie z lat 1949-1956. Zapisano w nich między innymi, iż Jan Rogiński działał jako "dowódca bandy NZW w latach 1949-1954", "brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku" i został "zabity w czasie operacji" grupy operacyjnej UB i oddziału KBW w dniu 15 sierpnia 1955 koło wsi Marki w powiecie Kolno (w gminie Grabowo). 25-letni wówczas Jan Rogiński zginął w walce z UB i KBW, wraz z nim zginęło wówczas w tej obławie dwóch innych żołnierzy z jego 5-osobowej grupy zbrojnej, a dwóch zostało aresztowanych przez UB. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Jan Rogiński figuruje wraz ze 147 innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach Sprawy Obiektowego Rozpracowania krypt. "Nil" prowadzonej przez WUBP w Białymstoku w latach 1951-1954. Sprawa ta dotyczyła rozpracowania Komendy Powiatowej NZW krypt. "Orkan", "Łaba", "Łużyca" i była prowadzona w latach 1951-1954 przez PUBP w Kolnie. Akta te zawierają m.in.: schemat organizacyjny NOW i NSZ na terenie pow. Łomża w latach 1942-1943, raporty UB dot. "obiektowego rozpracowania" członków NZW, spis osób figurujących w sprawie (w tym ich pseudonimów), spis członków NZW z gminy Turośl, pow. Kolno. IPN Bi 011/14 t. 1 (155/IV/a-e).
Jan Rogiński występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami NZW w materiałach zatytułowanych: Kwestionariusze osobowe oraz karty na czyn przestępczy do Charakterystyki nr 15, dowódca: Łebkowski Edward ps. "Bogdan"/ "Orlicz" (...), Mioduszewski Hieronim ps. "Deska" (...) okres działalności: 1950/1951 - sierpień 1955, obszar działalności: powiat Łomża, Kolno woj. białostockie, powiat Pisz woj. olsztyńskie, rodzaje dokumentów: kwestionariusze osobowe, karty na czyn przestępczy. Materiały te zostały opracowane w latach 1976-1977 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN Bi 019/9 t. 3 (1/9).
Jan Rogiński figuruje w materiałach zatytułowanych: Kwestionariusze osobowe i karty na czyn przestępczy do Charakterystyki nr 9, nazwa organizacji: Wolność i Niezawisłość, dowódca: Tabortowski Jan ps. "Bruzda" (...) okres działalności: sierpień 1949 - marzec 1957, obszar działalności: powiat Łomża, pow. Grajewo woj. białostockie, rodzaje dokumentów: kwestionariusze osobowe, karty Dp-14, karty na czyn przestępczy. Materiały te zostały opracowane w latach 1975-1976 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN Bi 019/4 t. 2 (1/4).
.