Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Łukasiewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 01-09-1954
Imię ojca: Michał
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W materiałach znajdują się akta kontrolne-śledztwa. Sprawa była prowadzona przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie od 18.01.1975. Ww. przechodzi w śledztwie dotyczącym „rozpowszechniania fałszywych wiadomości szkalujących władzę i ustrój PRL”, które obejmowało szereg osób powiązanych z KOR-em. P. Łukasiewicz brał udział w zgromadzeniu nie zgłoszonym w Urzędzie Dzielnicowym Warszawa-Wola. Został zatrzymany w dniu 15.11.1976. Pokrzywdzony w trakcie przesłuchania oświadczył, że "brał udział w spotkaniu towarzyskim. Innych wyjaśnień nie składał”. Sprawę zakończono 16.11.1977 umorzeniem. Materiały 10.11.1978 złożono do archiwum Wydziału „C” KS MO pod sygnaturą 2613/III. IPN BU 0141/7 t. 1 (2613/III), IPN BU 01326/92 (2613/3).
Dn. 17.11.1976 Piotr Łukasiewicz został zarejestrowany przez Wydział III KS MO jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) pod numerem 16269. W dniu 4.04.1978 SOS przerejestrowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Łuk”. Powód rejestracji: „objęty operacyjnym sprawdzeniem w związku z >nielegalną propagandą<". W dniu 1.07.1978 akta przekazano do Wydziału III-2, następnie 8.09.1978 przekazano do Wydziału III, 26.10.1978 przekazano do Wydziału III-1, a 17.09.1979 przekazano do Wydziału III. Materiały jako "nieprzedstawiające wartości operacyjnej" zniszczono 15.01.1990 nr protokołu 00170/89. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Piotr Łukasiewicz występuje w aktach Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw o treści lżącej PRL, ustój i naczelne organy państwa oraz zawierającej fałszywe wiadomości, tj. przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 273 § 2 kk. IPN BU 576/104 t. 1 (II Ds. 52/83).
Akta internowania Piotra Łukasiewicza. Zatrzymany i internowany 19.03.1982 na wniosek Wydziału III KSMO. W związku z działalnością w SKS na Uniwersytecie Warszawskim, częstymi kontaktami z Ludwikiem Dornem i innymi działaczami KSS-KOR oraz Towarzystwem Kursów Naukowych uznano, że "może aktywnie uczestniczyć w wystąpieniach antypaństwowych, nawoływać do zbiorowego łamania prawa, organizować wystąpienia zbiorowe, akcje ulotkowe i inne tego typu działania". Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku. Zwolniony z internowania 24.07.1982 roku. IPN BU 0787/275 (3744/III).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego. Internowany decyzją nr 4/Ł/81 z 13.12.1981 na zasadzie artykułu 42 dekretu o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego - prowadzenie działalności sprzecznej z obowiązującymi przepisami prawa. Przetrzymywany w okresie 19.03.1982-24.07.1982. Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Odnotowany w "Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego". IPN BU 448/290 (290/07/82), IPN Po 161/1.
Akta kontrolne śledztwa. Ww. został objęty śledztwem ponieważ "(...) od 1982 do czerwca 1985 w Warszawie działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wydawał bez zezwolenia oraz rozpowszechniał nielegalne periodyki zatytułowane Krytyka i Zapis". W dniu 30.09.1986 Prokuratura Wojewódzka w Warszawie umorzyła postępowanie. Poszkodowanemu przeszukano mieszkanie i zastosowano dozór MO. Materiały złożono do archiwum Wydziału "C" SUSW pod sygnaturą 3227/III. IPN BU 1825/1 (3227/III), IPN BU 01326/330 (3227/3).
Akta Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie grupy zajmującej się redagowaniem, drukowaniem oraz kolportażem nielegalnych wydawnictw w latach 1982-1985 na terenie Warszawy, tj. przestępstwo z art. 282a § 1 kk w zw. z art. 45 ustawy z dnia 26-01-1984 r. o prawie prasowym w zw. z art. 10 § 2 kk. P. Łukasiewicz figuruje w aktach w tomach 1, 30 i 32. IPN BU 576/348 t. 1, 30, 32 (II Ds. 100/86).
Akta paszportowe. Piotr Łukasiewicz otrzymał zastrzeżenie wyjazdu o numerze Z-I-A/78 do wszystkich krajów świata na wniosek Wydziału III KS MO w okresie 16.08.1978-16.08.1980. W uzasadnieniu napisano: „Aktywnie zaangażowany w prowadzenie wrogiej politycznie działalności. Utrzymuje stałe kontakty z czołowymi figurantami prowadzonych spraw”. Zastrzeżenie przedłużono do 16.08.1982. Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu Z-A/87/85 do wszystkich krajów świata na wniosek Wydziału Śledczego SUSW w okresie od 20.09.1985 do 20.09.1987. W uzasadnieniu napisano: "(…) podejrzany jest o to, że od roku 1982 do czerwca 1985 w Warszawie działając wspólnie z innymi osobami wydawał bez zezwolenia oraz rozpowszechniał periodyki zatytułowane Krytyka i Zapis”. Po odwołaniach w tym do Czesława Kiszczaka, Wydział Śledczy SUSW w dniu 7.07.1987 uchylił zastrzeżenie. IPN BU 728/41289 (EAGP 041289).
.