Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Wojciech
Nazwisko: Brzeziński
Miejsce urodzenia: Lisiec Wielki
Data urodzenia: 26-04-1912
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna kryptonim „Krzywy” prowadzona przez PUBP w Koninie. Powodem założenia sprawy była przynależność Romana Brzezińskiego do Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) w okresie okupacji i podejrzenie, że kontynuował on działalności konspiracyjną po zakończeniu okupacji. W 1945 roku nie ujawnił swojej działalności przed organami bezpieczeństwa państwa. Roman Brzeziński został zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP w Koninie 25.06.1946 i tymczasowo aresztowany (03.07.1946) pod zarzutem przynależności do NSZ. W wyniku przeprowadzonych działań operacyjnych ustalono, że ppor. Roman Brzeziński był członkiem NSZ, a w 1942 roku został mianowany komendantem Okręgu Konińskiego NSZ. W organizacji występował pod pseudonimami: „Brzóska” i „Wojtek”. Na krótko przed wybuchem powstania warszawskiego został przerzucony do Warszawy. Po wybuchu powstania objął dowództwo kompanii NSZ w oddziale im. gen. Władysława Sikorskiego. Po upadku powstania dostał się do niewoli niemieckiej i trafił do obozu jenieckiego w Policach. W październiku 1944 uciekł z obozu i przedarł się do Konina, gdzie ukrywał się do zakończenia okupacji niemieckiej. Śledztwo w jego sprawie zakończyło się w 22.08.1946 oskarżeniem o nielegalne posiadanie broni. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 7186/II. IPN Po 08/785 (7186/II), IPN Po 0186/1748 (2159/2) mikrofilm.
Akta prokuratorskie i sądowe. W dniu 22.08.1946 Roman Brzeziński został oskarżony o nielegalne posiadanie broni. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Koninie z 10.10.1946 Roman Brzeziński został uniewinniony. IPN Po 75/539 (R. 778/46, Pr.R. 752/46).
.