Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Osiński
Miejsce urodzenia: Pobiedziska
Data urodzenia: 04-04-1936
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Pelagia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Osiński został objęty postępowaniem śledczym przez WUBP w Poznaniu w sprawie przynależności do organizacji o charakterze zbrojnym pod nazwą „Krucjata Wolności”. Został tymczasowo aresztowany 24.11.1954. W wyniku przeprowadzonego śledztwa został on oskarżony 28.02.1955 o to, że na początku 1952 roku współorganizował na terenie Pobiedzisk organizację o charakterze zbrojnym, której celem była zmiana siłą ustroju państwa. W ramach swej działalności "Stanisław Osiński pisał listy z pogróżkami skierowane do działaczy politycznych, kolportował ulotki o treści uznanej za wrogą oraz brał udział w niszczeniu flag państwowych wywieszanych z okazji świąt: 1 Maja i 22 Lipca w 1952 r. Ponadto przechowywał bez zezwolenia broń, amunicję i materiały wybuchowe". IPN Po 04/1868/1-3 (10825/III).
Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu z 18.03.1955 Stanisław Osiński został skazany na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na mocy amnestii, Stanisław Osiński został zwolniony z więzienia 30.04.1956. IPN Po 135/91/1-3 (Sr. 25/55, Pr.II 86/54), IPN 77/971 (Sr. 25/55).
Akta Sprawy Ewidencji Operacyjnej prowadzonej przez WUBP w Poznaniu, dot. kontroli operacyjnej członków organizacji o charakterze zbrojnym pod nazwą „Krucjata Wolności”. Z zeznań członków organizacji wynikało, że organizatorem i dowódcą „Krucjaty Wolności” był Stanisław Osiński. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 7797/II. IPN Po 08/830 (7797/II).
Opracowanie nr 41 Wydziału „C” KWMO w Poznaniu pt. „Nielegalna organizacja młodzieżowa >Krucjata Wolności<. D-ca: Alojzy Frąckowiak, ps. >Hibner<. Pobiedziska pow. Poznań”. Według informacji zawartych w materiałach, Stanisław Osiński był współorganizatorem organizacji o charakterze zbrojnym, powstałej na przełomie lat 1951/1952 na terenie Pobiedzisk pod nazwą „Krucjata Wolności”. W organizacji tej miał on pełnić funkcję dowódcy występując pod pseudonimem „Szetler”. "Członkowie organizacji pod jego kierownictwem pisali listy z pogróżkami skierowane do działaczy politycznych oraz drukowali i kolportowali ulotki o treści uznanej za antypaństwową. Ponadto gromadzili broń, amunicję i materiały wybuchowe pozyskiwane z ruin poznańskich fortyfikacji. Stanisław Osiński miał także zrywać flagi państwowe wywieszone z okazji świąt: 1 Maja i 22 Lipca w 1952 i 1953 r.". W dniu 24.11.1954 został on zatrzymany i tymczasowo aresztowany przez funkcjonariuszy WUBP w Poznaniu. IPN Po 05/190 (41).
Stanisław Osiński figuruje w kwestionariuszu osobowym opracowanym w 1974 roku w Wydz. "C" KWMO w Poznaniu jako członek organizacji o charakterze zbrojnym pod nazwą „Krucjata Wolności”, działającej na terenie Pobiedzisk od początku 1952 roku. W organizacji występował pod pseudonimem „Szetler”. W ramach działalności w organizacji miał pisać listy z pogróżkami do przedstawicieli władz i partii, wykonywać i kolportować ulotki o treści uznanej za antypaństwową, zrywać flagi z okazji świat: 1 Maja i 22 Lipca oraz gromadzić i przechowywać broń bez zezwolenia. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu z 18.03.1955 został on skazany na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. IPN Po 003/676/17 (723/IV).
.