Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Bogumił
Nazwisko: Majchrzak
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 20-05-1953
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
22.05.1984 Piotr Majchrzak został zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Cesarz" (nr rej 39099). W dniu 17.08.1984 materiały dotyczące ww. zostały włączone do odrębnego rozpracowania i wówczas został zarejestrowany pod nr 40230 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Antyk" (nr rej 40600). Rozpracowanie prowadził Wydz. III-2 SUSW w Warszawie. SOR krypt. "Antyk" dot. druku i kolportażu na terenie Warszawy i innych miast antykomunistycznego pisma pt. "Niepodległość". W jej ramach rozpracowywano również działającą w podziemiu Partię Liberalno-Demokratycznej "Niepodległość". Piotr Majchrzak występuje w niej jako działacz struktur "Solidarności" oraz współpracownik podziemnej prasy między innymi "Tygodnika Mazowsze", "CDN", "Niepodległość", "Orientacja na prawo". Podejrzewany przez SB o utrzymywanie kontaktów z "Solidarnością Walczącą" oraz "ośrodkami dywersji ideologicznej na Zachodzie". SOR "Antyk" zakończono 30.07.1990 z powodu "braku przydatności operacyjnej". Materiały złożono do Wydz. "C" SUSW pod nr 10176/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0258/381 (10176/II) t. 1-2, IPN BU 01322/3894 (10176/2) mikrofilm.
Teczka zawiera akta sprawy o wykroczenie. Piotr Majchrzak został zatrzymany przez MO w dniu 28.10.1987. W wyniku rewizji zakwestionowano u niego sprzęt komputerowy wraz z dyskietkami oraz ulotki. W związku z powyższym ww. został oskarżony przez Wydział Śledczy WUSW w Legnicy o "sprowadzanie z RFN i przewożenie przez region Legnicy ulotek, sprzętu komputerowego oraz dyskietek, na których zakodowane wiadomości po rozpowszechnieniu mogłyby doprowadzić do wywołania niepokoju publicznego. Na postawie art. 52a ust. 1 pkt. 1, 2 kodeksu wykroczeń 23.05.1988 Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Legnicy (nr sprawy 203/88) ukarało Piotra Majchrzaka grzywną, przepadkiem dowodów rzeczowych oraz obciążyło kosztami postępowania. 20.07.1989 cofnięto karę w postaci przepadku dowodów rzeczowych. Postępowanie umorzono zgodnie z ustawą z dnia 29.05.1989 o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i o wykroczeniach. IPN WR 030/104 (195/III) t. 11.
Akta paszportowe Piotra Majchrzaka. Z materiałów wynika, że Piotr Majchrzak otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do "krajów kapitalistycznych" oraz "krajów zachodniej Europy" na wniosek Wydz. III-2 SUSW w okresie od 23.11.1987 do 23.11.1989 (Z-054558/87/EAPP, Z-1831/87/EAGZ) z powodu prowadzenia wobec niego rozpracowania operacyjnego. Ponadto istniało podejrzenie, że Piotr Majchrzak w czasie wyjazdu może nawiązać kontakt z "wrogimi ośrodkami dywersji ideologicznej" oraz próbować przewieźć przez granicę sprzęt komputerowy i "nielegalne wydawnictwa propagandowe". Zastrzeżenie anulowano 11.10.1989. IPN BU 797/3757 (EAGZ 3757).
.