Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon Daniel
Nazwisko: Kwoka
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 03-01-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. "Arka" dot. organizacji młodzieżowej "Ruch Młodej Polski" - notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. Zenon Kwoka występuje w aktach jako aktywny działacz opozycyjny na terenie Trójmiasta, działacz RMP, który został internowany w ZK w Iławie. IPN GD 340/1, t. 2 (54427/II/2)
Akta operacyjne Materiały operacyjne dot. "Sierpnia 80' ", "obiektów i środowisk ochranianych przez Wydz. III KWMO Gdańsk", planów działania "w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Trójmieście", wydarzeń w stoczniach Wybrzeża, sytuacji na wyższych uczelniach, i członków "Solidarności", "Ruchu Młodej Polski", MKS. Zenon Kwoka widnieje w szyfrogramie Wydz. III KWMO w Gdańsku z dnia 19.08.1980 jako rzecznik Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. IPN Gd 0046/364 t. 1 (914/2)
Akta operacyjne Akta sprawy dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego w województwie gdańskim. Zenon Kwoka widnieje m.in. na wykazie osób przewidzianych do internowania. W aktach znajduje się jego arkusz ewidencyjny jako osoby podlegającej internowaniu, a w nim m.in. informacje nt. w/w: "W sierpniu 1980 r. był inspiratorem i organizatorem akcji strajkowej załogi Zakładu Autobusowo-Trolejbusowego WPK w Gdyni. W Komitecie Strajkowym pełnił funkcję łącznika z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej. Aktualnie aktywnie uczestniczy w organizowaniu NSZZ >Solidarność<, jest członkiem Komitetu Założycielskiego". W związku z powyższym został internowany i umieszczony w ZK w Iławie na podstawie decyzji Komendanta KWMO w Gdańsku z dnia 13.12.1981. Następnie przebywał w O.O. w Kwidzynie. IPN Gd 340/2 t. 1-2 (911/2), IPN Gd 0207/10 t. 1, IPN Gd 0207/11, mat.911/19 t. 5 zniszcz. w 1989
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO krypt. "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Zenon Kwoka figuruje na wykazie z dnia 01.12.1980 dot. osób przewidzianych do internowania i jako delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność w 1981 roku. IPN Gd 003/166 (185/IV) t. 1, 8, 9, 19, 26
Sprawa operacyjna "W dniach 15-31.08.1980 aktywnie uczestniczył w akcji strajkującej załogi Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gdańsku, wybrany został członkiem Komitetu Strajkowego, gdzie pełnił funkcję łącznika z MKS". Materiały złożono w archiwum pod nr II-17824, następnie zniszczono. Materiałów archiwalnych sygn. II-17824 brak. Wpis na podst. zapisu kartotecznego.
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji nr 164 w związku z tym, że "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Wykonanie decyzji powierzono Grupie Śledczej KWMO Gdańsk. 17.12.1981 umieszczony w Zakładzie Karnym w Iławie, od 21.06.1982 w ZK w Kwidzynie. Internowanie uchylono decyzją nr 273 z dnia 23.07.1982. IPN Gd 162/69 (67/7/82)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. założeń taktyki działania w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych- wykazy członków NSZZ "Solidarność", wykazy osób internowanych, poszukiwanych do internowania, doniesienia agenturalne, analizy pracy operacyjnej. Zenon Kwoka występuje na wykazie osób internowanych w ZK w Iławie w dniu 17.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Materiały Wstępne [MW] Rozpracowywany w ramach MW założonych 14.06.1983 pod nr 47139 przez Wydz. II KWMO w Gdańsku w związku z podejrzeniem, że w/w jest powiązany z "podziemiem politycznym". Sprawę zakończono 30.05.1985 wobec braku potwierdzenia zarzutów. Materiały zniszczono. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.