Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Romanowski
Miejsce urodzenia: Wola Wereszczyńska
Data urodzenia: 04-09-1925
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina
Znany/a też jako:
Edward Rentflejsz

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 20.09.1988 Edward Romanowski został zarejestrowany pod numerem 13503 przez Grupę III RUSW we Włodawie jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „”Pomnik” (nr rej. 13483). Inwigilowany z powodu "szkodliwej działalności politycznej w środowisku kombatanckim województwa chełmskiego" prowadzonej na płaszczyźnie legalnych struktur. Podstawą do założenia sprawy były "materiały agenturalne". Sprawę zakończono z uwagi na "zaistniałe zmiany społeczno-polityczne". Dn. 22.03.1990 materiały złożono do arch. Wydziału "C" WUSW w Chełmie pod sygnaturą 1163/II. IPN Lu 053/488 (1163/II).
Według materiałów ewidencyjnych ww. pozostawał w zainteresowaniu WSW. Dn. 12.10.1956 zdjęty z ewidencji. Materiały przekazano do Wydz. III Zarządu V Szefostwa WSW. Akta założono do arch. pod nr E2/10180. Materiały zniszczono 9.02.1959 roku. Materiały zniszczono aktem nr 27 z dn. 9.02.1959. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.