Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Hall
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 22-05-1956
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 15.05.1978 zarejestrowany pod nr 25395 jako osoba do SOR krypt. "Hak" założonej 17.04.1978 pod nr 25180 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku. W czasie rejestracji, 26.10.1983 sprawdzany przez Wydz. VI Departamentu II MSW "p[rzed] rozpr[acowywaniem]". 04.01.1984 sprawdzany przez Wydz. XI Dep. I MSW, 24.03.1987 przez Insp. 2 WUSW w Gdańsku. "Dnia 04.12.1989 [Jerzy Hall] zdjęty z ewidencji operacyjnej". Materiały zniszczono "we własnym zakresie b. Wydz. OKPP dnia 11.12.1989". Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do "wszystkich krajów świata" [WKŚ] w okresie od 01.02.1977 do 31.01.1979 na wniosek Wydz. IV KWMO Gdańsk w związku z podejrzeniem prowadzenia "wrogiej działalności antypaństwowej" (ww. rozpracowywany bez rejestracji w ramach SOR nr rej. 21511, krypt. "Dominik", prowadzonej od 09.08.1976 przez Wydz. IV KWMO w Gdańsku na inną osobę). Kolejne zastrzeżenie otrzymał na okres od 31.01.1979 do 31.01.1981 wnioskowane przez Wydz. III KWMO w Gdańsku w zw. z rozpracowywaniem ww. w ramach sprawy rejestrowanej pod nr 25180, działalnością w duszpasterstwie akademickim, kolportażem materiałów wydawanych przez ROPCiO. Kolejne zastrzeżenie na okres od 04.08.1982 do 04.08.1984 otrzymał na wniosek Wydz. III w zw. z kolportażem przez ww. "wrogich" materiałów wydawanych przez opozycję. Zastrzeżenie przedłużono do 05.10.1986. EAGD 205886
.