Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Lemańczyk
Miejsce urodzenia: Lipka
Data urodzenia: 07-09-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Kolporter" (nr rej. Rz-19407) zarejestrowana i prowadzona na inne osoby przez Wydz. III KWMO w Rzeszowie, a następnie przez pion III RUSW w Łańcucie w okresie od 29.06.1983 do 11.04.1985. Sprawa dotyczyła ujawnienia na terenie PKS w Żołyni ulotek o treści skierowanej przeciwko "ustrojowi PRL, sojuszowi ze Związkiem Radzieckim", a także przeciwko gen. W. Jaruzelskiemu oraz władzom partyjnym i MO. Żądano w nich także uwolnienia więźniów politycznych. Z. Lemańczyk występuje w SOR krypt. "Kolporter" jako były działacz NSZZ "Solidarność" oraz uczestnik spotkań działaczy "Solidarności" w sierpniu 1983. IPN Rz 00141/3522/J (17306/2) mikrofilm.
Zarejestrowany pod nr Rz 20650 i rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Kret" (nr rej. sprawy Rz 20604) prowadzonej przez pion V RUSW w Łańcucie od 14.05.1984 do 26.05.1985. Sprawa dot. istnienia w Łańcuckiej Fabryce Śrub grupy zajmującej się kolportażem na terenie Łańcuta "antypaństwowych" wydawnictw sygnowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie w których nawoływano m.in. do bojkotu wyborów do Rad Narodowych. Zbigniew Lemańczyk miał być przywódcą tej tej grupy. Z wymienionym przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, sprawę zakończono po zaniechaniu prowadzenia dalszej "negatywnej" działalności. IPN Rz 00141/2619/J (17360/2) mikrofilm.
Z. Lemańczyk występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Nakrętka" (nr rej sprawy Rz 21828). Została ona założona w związku z wyborem do Rady Pracowniczej Łańcuckiej Fabryki Śrub trzech aktywnych działaczy zdelegalizowanej NSZZ "Solidarność", w tym Z. Lemańczyka na stanowisko przewodniczącego. Celem działań operacyjnych było sprawdzenie jaki wpływ na członków Rady Pracowniczej maja byli działacze "S" oraz czy nie jest ona wykorzystywana do działań pozastatutowych i "antypaństwowych". Sprawę prowadził RUSW w Łańcucie w okresie od 20.02.1985 do 03.01.1986. IPN Rz 00141/2728/J (17475/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Wkręt" (nr rej. Rz 26530) założona i prowadzona przez Wydział V WUSW w Rzeszowie w okresie od 28.03 do 07.09.1989. Powodem jej założenia było pismo wystosowane do dyrekcji Łańcuckiej Fabryki Śrub (z dnia 23.03.1989) w którym poinformowano o powstaniu Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" oraz poproszono o udostępnienie pomieszczenia umożliwiającego prowadzenie działalności i zwrot dokumentacji związkowej. Zbigniew Lemańczyk występuje w sprawie jako członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" w ŁFŚ. IPN Rz 044/906 (18146/II).
.