Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Babicki
Miejsce urodzenia: Jeremicze
Data urodzenia: 30-05-1931
Imię ojca: Jan
Imię matki: Weronika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Andrzej Babicki został objęty śledztwem Wydz. Śledczego WUBP W Gdańsku w zw. z tym, że w okresie od września 1948 do chwili aresztowania, tj. 06.11.1948 na terenie Gdyni, Orłowa i Sopotu należał do organizacji "bojowo-dywersyjnej" pn. "Orlęta", w ramach której "usiłował zmienić przemocą ustrój ludowo-demokratyczny", posługiwał się pseudonimem "Malutki", uczestniczył w zebraniach konspiracyjnych, redagował ulotki antypaństwowe. 06.11.1948 zatrzymany przez Sekcję III MUBP w Gdyni. Osadzony w areszcie WUBP w Gdańsku. Śledztwo zamknięto 19.02.1949. Akta przekazano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku. Materiałów arch. brak. Wpis na podst. akt IPN Gd 146/51 i zapisów kartotecznych.
Akta sądowe Objęty postępowaniem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku w zw. z przynależnością do konspiracyjnej organizacji młodzieżowej pn. "Orlęta" działającej na terenie Gdyni, Orłowa i Sopotu. 06.11.1948 został zatrzymany, 27.01.1949 przekazany do więzienia w Gdańsku. Sprawę prowadziła Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Gdańsku (do 21.05.1949 pod nr Pr. 1146/48, następnie pod nr Pr.II 393/49) i Wydz. Śledczy WUBP w Gdańsku. 27.05.1949 sporządzono akt oskarżenia. 04.08.1949 WSR w Gdańsku (Sr.226/49) skazał ww. na karę dwóch lat więzienia. 10.08.1949 Prokuratura wniosła o rewizję od wyroku do Naczelnego Sądu Wojskowego w Warszawie, który ją uwzględnił i 22.12.1949 sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia przez właściwy sąd. 06.02.1950 WSR w Gdańsku (sygn. akt Sr.13/50) skazał Andrzeja Babickiego na karę łączną 5 lat więzienia i utratę praw publicznych na 1 rok. 10.01.1953 został objęty postanowieniem o amnestii. 15.01.1953 zwolniony z OPW Jaworzno. 20.04.1964 sąd zatarł skazanie. IPN Gd 146/51
Akta penitencjarne 27.01.1949 osadzony w więzieniu w Gdańsku w zw. z podejrzeniem o przynależność do "organizacji bojowo-dywersyjnej" pn. "Orlęta". Za powyższe 06.02.1950 skazany wyrokiem WSR w Gdańsku (Sr. 13/50) na karę 5 lat pozbawienia wolności. 23.09.1950 umieszczony w Centralnym Więzieniu we Wronkach, następnie 18.05.1951 przekazany do Ośrodka Pracy Więźniów w Jaworznie. 15.01.1953 zwolniony z Jaworzna na zasadzie amnestii. IPN Po 3/69, IPN Po 3/70, IPN Po 3/62, IPN Po 3/63, zapis kartoteczny.
Charakterystyka Opracowanie dot. konspiracyjnej organizacji młodzieżowej pn. Organizacja Bojowa Związku Młodzieży Polskiej "Orlęta", do której należał ww. Wg akt organizacja działała w Gdyni od 14.08. do 06.11.1948. Tworzyli ją uczniowie w wieku od 15 do 19 lat. Grupa odbyła w sumie 9 zebrań. Jej celem była "walka z ustrojem demokracji ludowej w Polsce" poprzez m.in. kolportowanie ulotek antypaństwowych, osłabienie sojuszu polsko-radzieckiego, zjednoczenie z innymi organizacjami niepodległościowymi. 04.09.1948 MUBP w Gdyni założył sprawę operacyjno-śledczą w celu rozpracowania organizacji. 06.11. przystąpiono do likwidacji grupy. Charakterystyka zawiera kwestionariusz osobowy Andrzeja Babickiego, ps."Malutki", który pełnił kolejno funkcje: zastępy dowódcy, dowódcy, szeregowego członka organizacji oraz "Kartę na czyn przestępczy" w zw. z rozwieszeniem przez ww. 20.09.1948 ulotek antypaństwowych na terenie szkoły w Gdyni. Charakterystykę sporządzono na podst. materiałów arch.: K-414, Sr.12/50, Sr.13/50. IPN BU 0175/62
.