Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Garstka
Miejsce urodzenia: Wola Stępowska
Data urodzenia: 22-02-1929
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
PUBP SKIERNIEWICE REFERAT I MŁODSZY REFERENT 20-04-1949
IPN Ld 0128/122 216/V akta osobowe i karta
WUBP ŁÓDŹ KURS SPECJALNY SŁUCHACZ 05-07-1949
PUBP SKIERNIEWICE REFERAT I MŁODSZY REFERENT brak stopnia 06-11-1949 31-08-1951
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka personalna rezydenta. Pozyskany do współpracy 22.05.1953 w charakterze rezydenta pseudonim "Młody", zwerbowany przez referenta przy Kierownictwie PUBP w Skierniewicach. Wyeliminowany z sieci tajnych współpracowników 16.04.1954 ze względu na podjęcie pracy w Powiatowej Radzie Narodowej w Skierniewicach na stanowisku kierownika Referatu Wyznań. W późniejszym okresie wykorzystywany w charakterze kontaktu obywatelskiego (KO). Materiały złożono w archiwum WUBP Łódź w 1954 r. pod sygn. 24358/I. IPN Ld 00123/144/J.
W dniu 03.09.1985 zarejestrowany pod nr. 6252 przez Wydział III WUSW Skierniewice jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW), od 05.10.1985 jako tajny współpracownik (TW) pseudonim "Młody". Wyeliminowany 04.12.1989. Materiały zdjęto z ewidencji 06.12.1989 i złożono w Sekcji "C" Wydz. Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Skierniewice pod nr. archiwalnym 2426/I. Zniszczono za protokółem brakowania nr 1/90 str.12. Karta E-16 z kartoteki zniszczeniowej WUSW w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach, karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach, dziennik rejestracyjny WUSW Skierniewice, poz. 6252, dziennik archiwalny sygn. I WUSW Skierniewice, poz. 2426, książka ewidencji mikrofilmów sygn. 1 WUSW Skierniewice, poz. 2426. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW, karta DE-14/0 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW.
.