Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Edward
Nazwisko: Sokolewicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 27-08-1963
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tomasz Sokolewicz 23.11.1981 został zarejestrowany pod numerem 32278 przez Wydziału III KS MO w kategorii Zabezpieczenie Operacyjne (ZO). Powód rejestracji: „przynależność do Federacji Młodzieży Szkolnej, zajmującej się kolportażem ulotek i pism (m.in. >Uczeń Polski<), o >treści antypaństwowej< na terenie XI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Warszawie”. Materiały zniszczono 29.11.1982 z powodu "braku wartości operacyjnej". Materiały zniszczono 29.11.1982. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego dotyczą Tomasza Sokolewicza, oskarżony o przestępstwo z artykułu 276 paragraf 1 kk i artykułu 48 ustęp 3 dekretu z 12.13.1981 roku - "przynależność do nielegalnego związku mającego na celu przestępcze naruszanie istniejącego porządku prawnego" poprzez kolportaż "nielegalnych wydawnictw" i dokonywanie aktów znieważania pomników w Warszawie od stycznia do marca 1982 roku. Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. IPN BU 481/91 (70).
Akta nadzoru nad śledztwem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dotyczące postępowania przeciwko Tomaszowi Sokolewiczowi i innym, podejrzanym o przynależność do "nielegalnej organizacji" w okresie od lutego do marca 1982, mającej na celu "naruszanie obowiązującego porządku prawnego" oraz o gromadzenie w celu rozpowszechniania ulotek i "nielegalnych wydawnictw" w postaci "Ucznia Polskiego" oraz "Wiadomości". Dnia 3.03.1982 przeszukano ww. mieszkanie, w wyniku którego odnaleziono nielegalne ulotki i "Wiadomości". Przesłuchiwany 4 i 5 marca oraz 14.04.1982. Od 5.03. tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Dnia 2.06.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie - rozpowszechnianie nielegalnego wydawnictwa "Wiadomości" w Warszawie w okresie od stycznia 1982 do 3 marca 1982 tj. o czyn z art. 48 ust. 3 Dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym. W dn. 24.06.1982 został skazany za na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. 25.06.1982 zwolniony z aresztu. IPN BU 960/386 (Pg.Śl. II 104/82).
Tomasz Sokolewicz został zarejestrowany 12.02.1982 pod nr 33042 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) przez Wydział III-1 KS MO. Powód rejestracji: ww. był członkiem związku pod nazwą "Ruch Oporu Podziemia Solidarności" mającego na celu znieważenie pomników i kolportaż nielegalnych wydawnictw. W dniu 10.02.1982 brał udział w akcji przy pomniku Feliksa Dzierżyńskiego – cokół pomnika oblano białą i czerwoną farbą oraz płynem łatwopalnym. Za powyższe został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Materiały 18.05.1984 złożono do archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 8089/II. IPN BU 0256/15 (8089/II), IPN BU 01322/2557 (8089/2), IPN BU 1357/3759 (So.W.400/82, Pg.Sl.II-104/82, D IV-186/82, WRN. 41/96, Pn. Rew. 179/96, BN 74/96).
.