Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Marian
Nazwisko: Wleciał
Miejsce urodzenia: Bogucice
Data urodzenia: 03-09-1953
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Pelagia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Wleciał został zarejestrowany 18.10.1982 pod nr Kr 26630 przez Wydział V KWMO w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Łączność" nr Kr 26630, prowadzonej w okresie od 18.10.1982 do 10.07.1984 przez Wydział V KWMO w Krakowie, a następnie od 10.07.1984 przez Pion V DUSW w Nowej Hucie. Sprawę zakończono 16.08.1984. W ramach SOR krypt. "Łączność" rozpracowywano osoby podejrzewane o druk i kolportaż "Biuletynu Informacyjnego MPK" w Krakowie. Materiały SOR krypt. "Łączność" zostały złożone 31.08.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16519/II-gr. Akta SOR krypt. "Łączność" zniszczono 21.10.1989 w WUSW w Krakowie. Materiały SOR krypt. "Łączność" o sygn. 16519/II-gr. zostały zniszczone 21.10.1989 w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie prowadzona przeciwko grupie osób podejrzanych o druk i kolportaż na terenie Krakowa wydawnictw bezdebitowych, w tym pisma "Biuletyn Informacyjny MPK". Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie zastosowała wobec Andrzeja Wleciała 14.10.1982 areszt tymczasowy. Materiały kontrolno-śledcze złożono 06.06.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5649/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/5261 (5549/III) oraz mikrofilm IPN Kr 096/990 (5549/3-gr.).
Akta Wojewódzkiej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie. Objęty śledztwem w sprawie druku i kolportażu pisma "Biuletyn Informacyjny MPK". Nakazem Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie został 14.10.1982 tymczasowo-aresztowany. Śledztwo prowadzono w WPG w trybie doraźnym. W dniu 10.01.1983 skierowano sprawę wraz z aktem oskarżenia do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 97/1115 (Pg śl II 269/82).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Garnizonowym w Krakowie przeciwko Andrzejowi Wleciał i innym oskarżonym z art. 48 ust 2 i 3 dekretu o stanie wojennym. Podczas rozpatrywania sprawy WSG odstąpił od jej prowadzenia w trybie doraźnego. Materiały zawierają m.in. protokoły przesłuchań i przeszukań, ekspertyzy, wykazy dowodów rzeczowych. Skazany 26.01.1983 wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983 postanowił 08.08.1983 o darowaniu kary. Akta o sygn. IPN Kr 58/9-10 (Sg. W 11/83), IPN BU 1209/1696 (Pn.Rew. 715/94).
Akta paszportowe. Zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-7196/83 na WKŚ wniesione przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie na okres 14.01.1983 do 14.01.1985 w związku z prowadzonym śledztwem RSD-68/S/82 w sprawie druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Akta o sygn. IPN Kr 37/255991 (EAKR 255991).
.