Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Felicjan
Nazwisko: Maciuga
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 18-09-1955
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Felicja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Maciuga został zarejestrowany 19.10.1982 pod numerem KR 26639 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Remus" nr rejestracyjny KR 26438, prowadzonej przez Wydział V KWMO w Krakowie w okresie od 16.08.1982 do 16.08.1983. Objęty rozpracowaniem SB z uwagi na działalność w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" oraz kolportaż wydawnictw bezdebitowych w miejscu pracy - na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Po realizacji procesowej prowadzenie SOR krypt. "Remus" zakończono, materiały złożono 16.08.1983 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16173/II-gr. Akta nie zachowały się. Materiały SOR krypt. "Remus" o sygn. 16173/II-gr. zniszczono 21.10.1989 w WUSW w Krakowie. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Postępowanie nr RSD-47/82, prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie przeciwko grupie osób podejrzanych o kolportaż wydawnictw bezdebitowych na ternie Krakowa oraz działalność w niejawnych strukturach NSZZ "Solidarność". Aresztowany tymczasowo 22.09.1982 decyzją prokuratury. Akta zawierają m.in. protokoły przesłuchań i przeszukań, wykazy dowodów rzeczowych. Sprawę zakończono 15.12.1982 po realizacji procesowej i materiały złożono 20.12.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5480/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/5221 oraz mikrofilm IPN Kr 096/966 mkf (5480/III-gr.).
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie dotyczące Władysława Maciuga i innych objętych śledztwem w sprawie kolportowania nielegalnych wydawnictw na terenie MPK w Krakowie. Nakazem Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie 22.09.1982 tymczasowo-aresztowany. Śledztwo zamknięto i 29.11.1982 skierowano sprawę wraz z aktem oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Akta o sygn. IPN Kr 97/1075 (Pg Śl II 207/82).
Sprawa sądowa przeciwko Władysławowi Maciuga i innym z art. 48 ust 3 i art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym oskarżonym o kolportowanie wydawnictw bezdebitowych oraz kontynuowanie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 10.12.1982 W. Maciuga został uniewinniony. Akta o sygn. IPN BU 1378/48-51 (So.W 772/82).
Akta penitencjarne. Aresztowany tymczasowo 22.09.1982 na wniosek prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie, osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Zwolniony po wyroku uniewinniającym 10.12.1982. Akta o sygn. IPN Kr 081/296 (38/1425/82).
.