Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Bogucki
Miejsce urodzenia: Krulin
Data urodzenia: 31-01-1931
Imię ojca: Michał
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 17.10.1980 zarejestrowany przez Wydz. III "A" KW MO w Wałbrzychu pod nr. 3731 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS ) o krypt. "Maszyna" (o tym samym nr. rejestracyjnym), założonej na fakt "przerwy w pracy z pozostaniem załogi w obiekcie". Prowadzenie sprawy zakończono 17.11.1980 "poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych". Materiały o sygn. 732/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Wałbrzychu dot. "rozpowszechniania w dniu 4.08.1981 r. na terenie Jaworzyna Śl. i Wałbrzycha plakatów o treści znieważającej Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą". Jedną z osób podejrzanych był Stanisław Bogucki, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu. W toku czynności ww. wyjaśnił, iż na terenie miejsca pracy wywiesił dwa plakaty o treści "Pierwszy sukces Nadzwyczajnego Zjazdu", który w jego ocenie nie szkalował PZPR. Postępowanie wobec Stanisława Boguckiego zostało przekazane do Prokuratury Wojewódzkiej w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy z wnioskiem o warunkowe umorzenie dochodzenia wobec ww. Z akt sprawy wnika, iż w dniu 16.10.1981 Prokuratura warunkowo umorzyła postępowanie karne wobec Stanisława Boguckiego (znak akt II Ds 42/81). IPN Wr 028/38 (58/III).
Akta internowanego Stanisława Boguckiego osadzonego 14.12.1981 w Areszcie Śledczym w Świdnicy, a następnie od 08.01.1982 do 16.03.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kamiennej Górze. Internowany na podstawie Decyzji Nr 30 z dnia 13.12.1981, zwolniony na mocy Decyzji Nr 75 z dnia 16.03.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "nawoływał do niepokojów społecznych". IPN Wr 30/638 (6/82).
Dnia 16.04.1982 zarejestrowany pod nr. 5038 przez Wydz. V KW MO w Wałbrzychu i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Lotnik", "założonego na fakt wspierania osób prowadzących wrogą działalność polityczną i represjonowanych za tę działalność oraz ich rodzin. Prowadzenie kwestionariusza zakończono dnia 18.11.1982 z powodu zaniechania wrogiej działalności". Materiały o sygn. 1145/II zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.