Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Anna
Nazwisko: Romańska
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 13-08-1918
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Danuta Romańska występuje w aktach śledztwa RSD-102/82 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO we Wrocławiu dot. "kontynuowania działalności związkowej" w okresie stanu wojennego. Sprawę zakończono 27.03.1983 przekazaniem do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście wniosku o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Wr 039/11371 (24616/III).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad śledztwem wszczętym 10.12.1982 przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście (2 Ds. 58/82) w sprawie "nieodstąpienia od działalności związkowej w NSZZ >Solidarność<" grupy osób, w tym Danuty Romańskiej, zakończonym aktem oskarżenia z dnia 25.03.1983. Ww. została oskarżona o to, że od marca do czerwca 1982, "będąc członkiem NSZZ >Solidarność< i pomimo prawnego zakazu", kontynuowała działalność związkową poprzez udostępnianie swojego mieszkania "działaczom nielegalnych podziemnych struktur związkowych w celu organizowania w nich konspiracyjnych spotkań". IPN Wr 33/225 (III Dsn 54/82/Wr.VI).
Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście z dnia 27.05.1983 Danuta Romańska została uznana winną czynów zarzuconych jej w akcie oskarżenia i skazana na karę pozbawienia wolności na 10 miesięcy z zawieszeniem wykonania wyroku na 3 lata. IPN Wr 20/47 (III K 318/83).
.