Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Piotr
Nazwisko: Pałasiński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 30-09-1952
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 19.04.1979 Jacek Pałasiński został zarejestrowany pod nr 25826 przez SB z Sekcji IV Wydz. III KS MO jako kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW). Został wytypowany do współpracy z SB w efekcie szukania "osobowych źródeł informacji" na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie (PWST). Według zapisów funkcjonariuszy, jako student IV roku miałby "naturalne możliwości dostarczania informacji o studentach z tego Wydziału i z terenu PWST". Dnia 11.06.1979 funkcjonariusz SB przeprowadził "rozmowę operacyjną" z J. Pałasińskim w Komendzie Dzielnicowej MO Warszawa-Ochota, jednak J. Pałasiński "kategorycznie odmówił jakiejkolwiek pomocy SB". Ponadto funkcjonariusz zapisał, że "nie ma możliwości operacyjnej dostarczania informacji". W związku z tym prowadzenie tych akt zakończono dnia 24.08.1979, a następnie złożono do archiwum Wydz. "C" KS MO pod nr 12533/I-k. IPN BU 00249/1404 (12533/I-k), IPN BU 001121/2014 (12533/1).
W dniu 4.06.1980 Jacek Pałasiński został zarejestrowany pod nr 27803 jako "zabezpieczenie osoby". Tej rejestracji dokonała SB z Wydz. III-2 KS MO. Natomiast od dnia 10.06.1980 był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Kurier". J. Pałasiński zajmował się bowiem kolportażem emigracyjnych publikacji oraz przewoził materiały, urządzenia i środki poligraficzne z Berlina Zachodniego do Warszawy - na rzecz Niezależnej Oficyny Wydawniczej "NOWA" i KSS KOR. W czasie prowadzenia tej Sprawy zastosowano "podsłuch telefoniczny" ("PT") krypt. "Paweł" oraz "Kurier", "podgląd pokojowy" ("PP") krypt. "Kurier-36", inwigilację za pomocą "punktu zakrytego" ("PZ"), perlustrację korespondencji, a także kilkakrotnie dokonano tajnego przeszukania jego mieszkania. Poddano też "rozpracowaniu w ramach sprawy <Kurier>" osoby utrzymujące z nim kontakt. W czerwcu 1980 SB z Wydz. III-2 KS MO podjęła też decyzję o podjęciu "kombinacji operacyjnej" mającej na celu pozyskanie J. Pałasińskiego na Tajnego Współpracownika w celu "kontrolowania działalności KSS KOR i [wydawnictwa] NOWA". Podstawą pozyskania miały być "materiały obciążające lub kompromitujące" (w aktach brak zapisów i informacji o pozyskaniu). Na początku grudnia 1981 J. Pałasiński wyjechał służbowo do Włoch, gdzie następnie prowadził działalność w tzw. Komitecie Włoskim NSZZ „Solidarność”. Dnia 18.03.1982 dalsze prowadzenie akt SOR krypt. "Kurier" przekazano do Wydz. XI Dep. I MSW. Sprawę tę zakończono w tym Wydziale dnia 23.08.1982. Następnie jej akta złożono do "archiwum Biura 'C' MSW do nr 51427/II". IPN BU 0204/1595 (51427/II), IPN BU 01224/2129 (12946/2).
Jacek Pałasiński występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Weba"/ "Sehu" nr rejestr. 8742 dotyczącej wieloletniej inwigilacji historyka Petera Rainy. Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydz. XI Dep. I MSW od dnia 24.02.1970 do 3.11.1982. J. Pałasiński przy pomocy P. Rainy i innych osób przewoził z Berlina Zachodniego do Warszawy materiały, urządzenia i środki poligraficzne dla Niezależnej Oficyny Wydawniczej "NOWA" (posługiwał się pseudonimami "Gierymski" oraz "Fałat"). Prowadzenie akt tej Sprawy zakończono 3.11.1982 z powodu nagłej śmierci najważniejszego TW i informatora SB w tej sprawie. Następnie materiały związane z SOR krypt. „Weba / Sehu” złożono do archiwum Dep. I MSW pod nr J-8030. IPN BU 01789/139 (J-8030), k. 487, 490.
W dniu 3 stycznia 1982 Jacek Pałasiński został zarejestrowany pod nr SMW-XI/1546 przez SB z Wydz. XI Dep. I MSW do tzw. Segregatora Materiałów Wstępnych (SMW). Został objęty nadzorem z powodu "działalności antysocjalistycznej" i współpracy z "ośrodkami dywersji" za granicą. Brak zapisów czy innych informacji o zakończeniu sprawy oznaczonej numerem SMW-XI/1546, o dacie czy przyczynie tego zakończenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W dniu 2 stycznia 1987 J. Pałasiński został zarejestrowany pod nr 99714 w kategorii "pełne zabezpieczenie" przez Wydz. XI Dep. I MSW z powodu kolportażu "nielegalnych publikacji" i "odmowy powrotu do kraju" z Włoch, gdzie prowadził "aktywną działalność polityczną sprzeczną z interesami PRL". Prowadzenie sprawy zakończono z powodu "rezygnacji" w lipcu 1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W aktach paszportowych dotyczących J. Pałasińskiego prowadzonych przez Wydz. Paszportów DUSW Warszawa-Ochota w latach 1980-ch, jest m.in. zapisane zastrzeżenie wyjazdów za granicę (o numerze Zu/81/1121). Zostało ono wydane w roku 1982 w związku z jego "odmową powrotu do kraju z wyjazdu służbowego do Włoch w 1981 r.". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.