Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Bieniek
Miejsce urodzenia: Pstrągowo
Data urodzenia: 15-12-1929
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 15.04.1950 do 17.08.1950 przez Wydz. Śledczy WUBP w Gdańsku. Sprawa dotyczyła członków niepodległościowej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę", działającej na terenie powiatu kwidzyńskiego w Sadlinkach w latach 1949-1950, której celem była walka z systemem komunistycznym. Zygmunt Bieniek został zatrzymany 13.04.1950 na mocy postanowienia Szefa PUBP w Kwidzynie. Tymczasowo aresztowany 18.04.1950. W toku śledztwa ustalono, że działał w organizacji od połowy lutego 1950 do dnia zatrzymania pod ps. "Dobczyk” i przechowywał od maja 1945 do 10.04.195 broń. Śledztwo zamknięto 17.08.1950. IPN Gd 013/18 (592/III), IPN Gd 0120/35-36 (592/3) mikrofilm.
Akta śledztwa prowadzonego od 24.04.1950 do 19.08.1950 przez Wydz. Śledczy PUBP w Grudziądzu. Sprawa dotyczyła członków niepodległościowej organizacji pod nazwą "Wojskowa Narodowo-Nacjonalistyczna Wyzwoleńcza Organizacja", działającej na terenie województwa bydgoskiego w latach 1949-1950, której celem była walka z systemem komunistycznym. W ramach śledztwa założono sprawę kontrolną agencyjno-śledczą nr 127/50 o krypt. "Grom" mającą na celu zatrzymanie członków organizacji pozostających na wolności. Zygmunt Bieniek jako członek organizacji "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę" działającej w Sadlinkach o ps."Dobczyk" został zatrzymany 13.04.1950. Akta złożono do archiwum pod sygn. 2623/III. IPN By 070/2553 t. 1-4 (2623/III).
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (Sr. 310/50) dotyczące członków niepodległościowej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę", działającej na terenie powiatu kwidzyńskiego w Sadlinkach w latach 1949-1950, której celem była walka z systemem komunistycznym. Zygmunt Bieniek postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej (Pr. II 401/50) został tymczasowo aresztowany 18.04.1950 za przynależność do organizacji, ukrywania członków tej organizacji oraz ukrywania broni palnej. Osadzony w więzieniu w Malborku. 17.08.1950 PUBP w Kwidzynie sporządził akt oskarżenia, który 28.09.1950 został zatwierdzony przez prokuraturę i przesłany do sądu. Wyrokiem sądu (Sr. 310/50) z 25.10.1950 Zygmunt Bieniek został uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów tj. przynależności do organizacji, posługiwania się ps. "Dobczyk", przechowywania broni palnej. Skazany na karę łączną 10 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat i przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. 23.02.1951 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie oddalił skargę rewizyjną i utrzymał w mocy wyrok sądu I Instancji. Orzeczoną karę odbywał kolejno w więzieniach w Malborku, Sztumie, OPW w Łagiewnikach, więzieniu w Potulicach, OPW w Piechcinie. Postanowieniem WSR w Gdańsku (Sr. 310/50) z 21.08.1953 na mocy amnestii ww. złagodzono karę łączną pozbawienia wolności do 6 lat i 8 miesięcy z utrzymaniem w mocy kar dodatkowych. Został warunkowo zwolniony z reszty odbywanej kary postanowieniem WSR w Gdańsku z 15.03.1955 z wyznaczeniem okresu próbnego do 10.12.1955. IPN Gd 146/67.
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (Sr. 291/50) dotyczące członka niepodległościowej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę", działającej na terenie powiatu kwidzyńskiego w Sadlinkach w latach 1949-1950, której celem była walka z systemem komunistycznym. Zygmunt Bieniek jako członek organizacji, został przesłuchany 26.05.1950. W trakcie przesłuchania potwierdził, fakt ukrywania się członków organizacji w gospodarstwie oskarżonego. IPN Gd 146/63.
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (Sr 67/54) dotyczące członka niepodległościowej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę", działającej na terenie powiatu kwidzyńskiego w Sadlinkach w latach 1949-1950, której celem była walka z systemem komunistycznym. Współzałożyciel organizacji W.N.N.W.O ps. "Bosman" ukrywał się po rozbiciu organizacji na terenie Rzeszowa. Zygmunt Bieniek jako członek organizacji, który odsiadywał wyrok w Ośrodku Pracy w Piechcinie został przesłuchany 05.05.1954. W trakcie przesłuchania nie przyznał się do znajomości z oskarżonym ps. "Bosman". IPN Gd 112/80.
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (Sr. 286/50) dotyczące osoby udzielającej schronienia członkom niepodległościowej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę", działającej na terenie powiatu kwidzyńskiego w Sadlinkach w latach 1949-1950, której celem była walka z systemem komunistycznym. Zygmunt Bieniek jako członek organizacji, który przebywał w więzieniu karno-śledczym w Malborku był świadkiem na rozprawie sądowej oskarżonego. IPN Gd 284/69.
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (Sr. 121/50) dotyczące członka niepodległościowej organizacji młodzieżowej pod nazwą "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę", działającej na terenie województwa bydgoskiego, gdańskiego i olsztyńskiego w latach 1949-1950, której celem była walka z systemem komunistycznym. Członek organizacji W.N.N.W.O ps. "Wróbel” został oskarżony o ataki i śmierć funkcjonariuszy MO i UB oraz posiadanie broni. Zygmunt Bieniek jako członek organizacji, który przebywał w więzieniu karno-śledczym w Malborku był świadkiem na rozprawie sądowej oskarżonego. IPN Gd 284/432.
Charakterystyka Nr 19 dot. organizacji pod nazwą "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę". Materiały opracowane od 26.02.1974 do 27.02.1974 przez Wydz. "C” KW MO w Bydgoszczy. Omawiana organizacja powstała w 1949 roku w powiecie grudziądzkim. W kwietniu 1950 zmieniała nazwę na "Wojskowa Narodowo-Nacjonalistyczna Wyzwoleńcza Organizacja" i rozpoczęła działanie na terenie pow. Morąg i Iława. Posiadała placówki w Kwidzynie, Sadlinkach i Ryjewie. Celem organizacji była walka z systemem komunistycznym poprzez przygotowywanie akcji na funkcjonariuszy MO, UB oraz spółdzielnie handlowe. Zygmunt Bieniek pseud. "Dobczyk” był komendantem placówki na terenie gminy Sadlinki, pow. grudziądzki. Ugrupowanie nie podjęło działań ponieważ było w stanie organizacji. Od 10-18.04.1950 członków organizacji zatrzymano (13.04.1950 aresztowano Zygmunta Bieńka). Za swoją działalność ww. został skazany 25.10.1950 przez WSR w Gdańsku na 10 lat więzienia. IPN BU 0176/36 (19/B), IPN BU 0189/69, IPN By 010/19 (19/B).
Charakterystyka nr 25 dot. organizacji pod nazwą "Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiary i Ojczyzny". Materiały opracowane od 29.05.19573 do 17.07.1980 przez Wydz. "C” KW MO w Gdańsku. Omawiana organizacja powstała w lipcu 1947 w powiecie grudziądzkim. Posiadała placówki w Kwidzynie, Sadlinkach i Ryjewie. W styczniu 1950 podporządkowała sobie "Organizację Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej” działającą w Kwidzynie. Celem organizacji była walka z systemem komunistycznym poprzez przygotowywanie akcji na funkcjonariuszy MO, UB oraz spółdzielnie handlowe. Zygmunt Bieniek ps. "Dobczyk” był komendantem placówki na terenie gminy Sadlinki pow. grudziądzki, aresztowany 10.04.1950. Wyrokiem WSR w Gdańsku 25.10.1950 skazany na 10 lat więzienia, utratę praw publicznych na 3 lata. IPN BU 0175/43 (25/B).
Spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Bydgoszczy przekazanych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz KW MO w Bydgoszczy za lata 1945-1964. Akta Zygmunta Bieńka nr 5/312 za okres 21.04.1950-20.03.1955 z OPW w Piechcinie zostały przekazane do archiwum KW MO w Bydgoszczy w 1955 roku. IPN By 40/10.
.