Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hieronim
Nazwisko: Żbikowski
Miejsce urodzenia: Łękowo
Data urodzenia: 03-01-1925
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Hieronim Żbikowski (ur. w styczniu 1925 r.) w latach 1943-1945 był żołnierzem AK "w komórce dywersyjno-wywiadowczej" na terenie powiatu Grajewo (do października 1945). Nosił pseudonim „Celownik”. W latach 1949-1954 walczył z UB, MO i PPR w szeregach antykomunistycznej organizacji "Polska Armia Wyzwoleńcza". W tym okresie nosił pseudonim "Ryś”. Hieronim Żbikowski figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Białymstoku i PUBP w Grajewie z lat 1949-1954. Zapisano w nich między innymi, iż Hieronim Żbikowski "w grudniu 1944 r. zdezerterował z [komunistycznego] wojska", za co był "ścigany karnie". Z kolei "w okresie od lipca 1949 był członkiem nielegalnej organizacji >Polska Armia Wyzwoleńcza<, a od marca 1951 r. dowódcą bandy w ramach tej organizacji" i "brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku na terenie powiatów Ełk i Grajewo". W kartotekach UB zanotowano, że Hieronim Żbikowski został "zabity w dniu 6 VIII 1954 r.". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Hieronim Żbikowski występuje jako członek organizacji Polska Armia Wyzwoleńcza (PAW) wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i członkami PAW w materiałach operacyjnych Wydz. III WUBP w Białymstoku i KW MO w Białymstoku z lat 1950-1955 opisanych jako "Żbikowski Hieronim i inni". IPN Bi 012/880 t. 1-2 (3612/II), IPN Bi 012/881 (3612/II).
Hieronim Żbikowski występuje jako członek organizacji Polska Armia Wyzwoleńcza (PAW) wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i członkami PAW w aktach KW MO w Białymstoku opisanych jako "Charakterystyka nr 22, nazwa organizacji: Polska Armia Wyzwoleńcza (...), okres działalności: lipiec 1949 - sierpień 1954, obszar działalności: woj. białostockie, rodzaje dokumentów: charakterystyka, kwestionariusze osobowe, karty na czyn przestępczy". Materiały te zostały opracowane przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku w roku 1977 na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN Bi 019/56 t. 1-2 (2/9).
Hieronim Żbikowski występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami AK i WiN w aktach KW MO w Białymstoku opisanych jako Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 66, nazwa organizacji: Armia Krajowa Obywatelska, Obwód Grajewo krypt. "8", okres działalności: luty 1945 - wrzesień 1945, obszar działalności: powiat Grajewo woj. białostockie, rodzaje dokumentów: kwestionariusze osobowe (nazwiska na litery M-Ż) oraz karty na czyn przestępczy, nazwa organizacji: Wolność i Niezawisłość, Obwód Grajewo, okres działalności: wrzesień 1945-1947, obszar działalności: powiat Grajewo woj. białostockie, rodzaje dokumentów: karty na czyn przestępczy. Materiały te zostały opracowane w latach 1980-1981 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN Bi 019/95 (2/41).
Hieronim Żbikowski występuje jako członek organizacji Polska Armia Wyzwoleńcza (PAW) wraz z kilkoma innymi żołnierzami PAW i jako żołnierz AK/ WiN/ PAW w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z roku 1955. Są to akta w sprawie karnej przeciwko trzem osobom oskarżonym o to, że udzielali pomocy kontrrewolucyjnej bandzie Polska Armia Wyzwoleńcza pod dowództwem Żbikowski Hieronim ps. "Ryś" w ten sposób, że w różnych okresach czasu kwaterowali członków PAW w swoich zabudowaniach i zaopatrywali w wyżywienie oraz "przewozili przez rzekę i nakłaniali do popełnienia napadów rabunkowych". IPN Bi 212/5449 t. 1-2 (Sr. 16/55).
Hieronim Żbikowski występuje wraz z wieloma innymi żołnierzami i członkami niepodległosciowego podziemia w materiałach operacyjnych WUBP w Białymstoku i KW MO w Białymstoku z lat 1959-1969 opisanych jako "Teczka zagadnieniowa kryptonim "P-14" dot. "oceny działalności wrogich elementów" wywodzących się z organizacji zbrojnych podziemia: Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego - zamieszkałych na terenie woj. białostockiego. Teczka tych akt zawiera m.in.: schematy struktury organizacyjnej Okręgu NSZ kryptonim "XIII", Okręgu NZW kryptonim "Chrobry", "XV" oraz Organizacji Polskiej, wykaz broni zdobytej w walkach oraz w inny sposób w latach 1944-1956, spisy członków ww. organizacji, spisy osób represjonowanych sądownie, administracyjnie i "profilaktycznie"; "charakterystyki kontrwywiadowcze" powiatów. IPN Bi 011/1 t. 1 k. 23 (76/IV).
.