Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Przemysław
Nazwisko: Przeniosło
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 01-11-1966
Imię ojca: Wenancjusz
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Przemysław Przeniosło był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Inicjatorzy” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 18.05.1982 pod nr. rej. CZ 6307 i prowadzonej przez Wydział III KW MO Częstochowa. Sprawa została założona na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że na terenie Częstochowy „działa od dłuższego czasu” tajna organizacja o nazwie Młodzieżowe Koło „Wolność”. Celem sprawdzenia było ustalenie inicjatorów powstania i członków organizacji, rozpoznanie form i metod działania oraz „neutralizacja i likwidacja nielegalnej grupy”. W toku sprawdzenia ustalono, że MK „Wolność” powstało 29.12.1981 z inicjatywy uczniów III klasy LO im. A. Mickiewicza, którzy opracowali ramową strukturę organizacji, statut oraz tekst ślubowania. Jednym z członków organizacji był Przemysław Przeniosło, uczeń I klasy Technikum Hutniczego w Częstochowie. W związku z prowadzoną sprawą z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, przeszukano również miejsce jego zamieszkania. Sprawę Młodzieżowego Koła „Wolność” wykorzystano „w celach propagandowych”. W dniu 31.05.1982 z inicjatywy KW MO w Częstochowie zorganizowano spotkanie z udziałem przedstawicieli Prokuratury Wojewódzkiej, Kuratorium Oświaty i Wychowania, KW MO Częstochowa, dyrekcji szkół ponadpodstawowych, ZCH ZHP oraz rodziców członków „nielegalnej organizacji”. Przebieg spotkania został zrelacjonowany w prasie, lokalnej audycji radiowej oraz w TVP. SOS krypt. „Inicjatorzy” zakończono 07.01.1983, materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Częstochowa pod sygn. 1066/II. IPN Ka 027/534 (1066/II).
.