Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara
Nazwisko: Florczak
Nazwisko rodowe: Kaczmarek
Miejsce urodzenia: Grabów
Data urodzenia: 10-03-1953
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Barbara Florczak po wprowadzeniu stanu wojennego została zatrzymana w dn. 23.12.1981 decyzją nr So-21 Komendanta KWMO w Katowicach. Ww. należała do Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Mysłowickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynieryjnego. Powodem internowania był fakt, że Barbara Florczak „rozpowszechnia materiały szkalujące władzę, jest wrogo ustosunkowana do rzeczywistości politycznej”. Uchylenie internowania miało miejsce 15.01.1982 decyzją nr 18/82. IPN Ka 036/2369 (38589/II).
Akta internowanego. Barbara Florczak na podstawie decyzji nr So-21 z 23.12.1981 dn. 24.12.1981 została osadzona w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. Internowanie uchylono 15.01.1982. IPN Ka 173/7 (1/81).
.