Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Christopher Jan
Nazwisko: Niedenthal
Miejsce urodzenia: Londyn
Data urodzenia: 21-10-1950
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą z powodu podejrzenia, że jako fotoreporter, podczas pobytu w PRL może robić zdjęcia „obiektów specjalnych". Sprawa założona po przekazaniu informacji z Wydziału V Biura Paszportów i Dowodów Osobistych MSW. W ramach sprawy funkcjonariusz prowadzący KE przeprowadził 4.07.1973 rozmowę z kontrolowanym. Sprawa zakończona z powodu wyjazdu Christophera Niedenthala z PRL. Akta sprawy 23.12.1974 złożono w archiwum Wydz. „C” KSMO pod nr. 3236/III. IPN BU 0224/738 (3236/III), IPN BU 01286/2751 (3236/3)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty inwigilacją jako obywatel Wielkiej Brytanii, korespondent-fotoreporter akredytowany w PRL od 1975 r. Sprawę przejął 9.11.1987 Wydz. XV Dep. II MSW. W trakcie prowadzenia sprawy stosowana była obserwacja operacyjna, perlustracja korespondencji i podsłuch telefoniczny. W 1976 r. SB prosiła bułgarską służbę bezpieczeństwa o „zorganizowanie kontroli operacyjnej” Niedenthala podczas jego pobytu w Bułgarii. W tymże roku i w latach następnych rozważana była próba pozyskania do współpracy „po zagadnieniu dziennikarzy z k[rajów] k[apitalistycznych] akredytowanych w Polsce”. W analizie sprawy z 21.01.1988odnotowano, że podjęte w 1976 i 1982 r. próby nawiązania „dialogu operacyjnego” zakończyły się niepowodzeniem. Sprawę zakończono z powodu wyjazdu z Polski na stałe. Materiały złożono 17.02.1988 w archiwum Biura „C” MSW pod nr. 54133/II. IPN BU 0222/716 (54133/II), IPN BU 01228/1188 (54133/2)
Materiały ewidencyjne W trakcie prowadzenia SOS krypt. „Kret” (nr rejestracyjny 43183) o Christophera Niedenthala dopytywały się inne jednostki SB: w styczniu 1984 r. Wydz. II Dep. II MSW (powód: „przed rozpracow[aniem]”), w lipcu 1984 r. Wydz. II SUSW (powód: „przed rozpracow[aniem]”) i w 1985 r. Wydz. VIII Dep. II MSW (powód: „przed rozpracow[aniem]”). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych z dzienników koordynacyjnych MSW.
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w aktach SO krypt. „Klan”, potem „Związek”, w ramach której kontrolowana była działalność NSZZ "Solidarność". Wymieniony wśród gości zaproszonych na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w 1981 r. IPN Gd 003/166/28 (185/IV), k. 21, 118
Materiały ewidencyjne Zarejestrowany 24.05.1986 pod nr. 8900 przez Wydz. XV Dep. II MSW w dzienniku rejestracyjnym związanym z Połączonym Systemem Ewidencji Danych o Przeciwniku (PSED), czyli bazie danych, w której gromadzono informacje o osobach będących w zainteresowaniu operacyjnym członków Układu Warszawskiego. W PSED zapisany pod nr. 140115. W kartotece „osób uznanych za niebezpieczne” prowadzonej przez Wydz. V Biura „C” MSW jako „charakter wrogiej działalności” wpisane: „korespondent państwa NATO”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Występuje w „kartotece cudzoziemców” KWMO/WUSW w Gdańsku. Na karcie B-21 odnotowane zostały pobyty w hotelach w Gdańsku w latach 1979-1988. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.