Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Józef
Nazwisko: Pranica
Miejsce urodzenia: Montargis (Francja)
Data urodzenia: 27-01-1934
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Pranica został zarejestrowany 01.09.1980 pod numerem NS 4791 przez Wydział III-A KWMO w Nowym Sączu. W okresie od 01.09.1980 do 10.03.1981 był objęty opracowaniem jako potencjalny kandydat na TW z uwagi na działalność w strukturach NSZZ "Solidarność". Materiały przekazano 10.03.1980 do Wydziału II KWMO w Nowym Sączu celem kontynuacji sprawy. Akta o sygn. IPN Kr 0032/1284 (2112/I-k).
Kontynuacja opracowania operacyjnego w charakterze kandydata na TW w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Lokomotywowni PKP w Chabówce. Kazimierz Pranica został zarejestrowany 27.03.1981 pod numerem NS 5511 przez Wydział II KWMO w Nowym Sączu. Materiały przejęto 10.03.1980 z Wydziału III-A, następnie w 1984 roku przekazano do Wydziału V KWMO w Nowym Sączu i kontynuowano opracowanie pod tym samym numerem. Odstąpiono od pozyskania z uwagi na aktywną działalność Kazimierza Pranicy w podziemnych strukturach opozycyjnych oraz zdecydowanie negatywną ocenę władz PRL, sytuacji politycznej kraju i SB. Materiały złożono 18.11.1984 w Archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 2112/I-k. Akta o sygn. IPN Kr 0032/1284 (2112/I-k).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. Klin" nr rejestracyjny NS 5418 została założona 20.03.1981 przez Wydział II KWMO w Nowym Sączu w celu kontroli operacyjnej osób działających w strukturach opozycyjnych na terenie Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych w Nowym Sączu. Sprawę w 1984 roku przejął Wydział V WUSW w Nowym Sączu. Kazimierz Pranica został objęty kontrolą operacyjną jako aktywny działacz opozycji i były Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Lokomotywowni PKP w Chabówce. Materiały SOS krypt. "Klin" zakończono 04.06.1984 i złożono 04.12.1984 w Archiwum Sekcji "C" WZO w Nowym Sączu pod sygn. 1714/II-gr. Akta o sygn. IPN Kr 033/589 (1714/II-gr.).
Zarejestrowany 18.04.1986 pod numerem NS 16004 przez Pion V RUSW w Rabce do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Kanał" nr rej. NS 14099. Sprawę prowadził Pion V RUSW w Rabce w okresie od 26.02.1986 do 30.01.1987 wobec osób podejrzewanych o kolportowanie literatury i wydawnictw drugiego obiegu na terenie Rabki i okolic. Korzystając z amnestii z 17.07.1986 ujawnił swoją działalność. Prowadzenie sprawy zakończono i materiały SOS krypt. "Kanał" złożono 08.05.1987 w Archiwum WZO WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 2175/II-gr. Materiały zostały częściowo wybrakowane w WUSW w Nowym Sączu w 1990. Akta o sygn. IPN Kr 033/806 (2175/II-gr.) oraz mikrofilm IPN Kr 095/37 (2175/II-gr.).
Zarejestrowany 14.01.1988 pod numerem NS 17056 przez Pion V RUSW w Rabce. Rozpracowywany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Chemik" przez Pion V RUSW w Rabce, a od 1988 do 28.08.1989 przez Pion V RUSW w Nowym Targu. Objęty kontrolą operacyjną z uwagi na aktywną działalność w opozycyjnych strukturach pn. "Niezależny Ruch Robotniczy", kontynuowanie działalności związkowej w tajnych strukturach NSZZ "Solidarność", kolportaż wydawnictw opozycyjnych. Materiały KE krypt. "Chemik" złożono 28.12.1989 w Sekcji "C" WZO w Nowym Sączu pod sygn. 2647/II. Materiały zostały częściowo wybrakowane w 1990 roku. Akta o sygn. IPN Kr 033/1146 (2647/II).
.