Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Marian
Nazwisko: Drzał
Miejsce urodzenia: Pobitno (Rzeszów)
Data urodzenia: 22-03-1914
Imię ojca: Józef
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone od 21.06.1947 przez WUBP w Rzeszowie na członków rzeszowskiego Okręgu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN), w tym Stanisława Drzała. Wymieniony oskarżony został (akt oskarżenia sporządzono w dniu 10.12.1947) o to, że od września 1945 do chwili aresztowania tj. do dnia 23.07.1947 należał do organizacji WiN, "dążącej przemocą usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu (...) oraz zmienić ustrój Państwa Polskiego". Pełnił w niej funkcję informatora o ps. "Władysław" na terenie Rzeszowa, Budy i Ruskiej Wsi, jako urzędnik państwowy zbierał i przekazywał informację min. z dziedziny kolei państwowych i państwowych zakładów lotniczych w Rzeszowie. Materiały sprawy złożono w archiwum w dniu 24.07.1948 pod sygn. 3619, a następnie 27.04.1967 przerejestrowano do sygn. 508/III. IPN Rz 03/2 (508/III).
Akta sprawy sądowej prowadzone od 21.06.1947 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie na członków WiN działających na obszarze Rzeszowszczyzny. Stanisław Drzał, jako jeden z nich, wyrokiem z dnia 26.04.1948 skazany został na 10 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie w dniu 13.07.1948 wydał postanowienie o skróceniu ww. kary więzienia o połowę. IPN Rz 107/631 (Sr. 36/48), IPN Kr 595/260.
Informacje dot. Stanisława Drzał odnotowane są w Księdze ewidencyjnej Więzienia w Rzeszowie więźniów skazanych przez sądy wojskowe z lat 1946-1947. IPN Rz 190/47.
Zapisy dot. ww. znajdują się w Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1948. W aktach odnotowano, iż S. Drzał został przekazany do więzienia we Wronkach. IPN Rz 65/20.
Stanisław Drzał występuje w aktach ewidencyjnych Centralnego Więzienia (CW) we Wronkach w związku z przybyciem do tej placówki w dniu 25.05.1949, tj.: w Księgach głównych CW we Wronkach więźniów za lata 1948-1949 oraz 1951-1952, w Skorowidzach alfabetycznych więźniów CW we Wronkach prowadzonych za lata 1946 - 1954, 1952-1953 oraz za rok 1951, a także w Skorowidzu do księgi więźniów 1948-1950. Wymieniony we Wronkach odbywał zasądzony wyrok do dnia 05.12.1953, następnie został przetransportowany do więzienia w Potulicach. IPN Po 3/59, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70, IPN Po 3/71, IPN Po 3/72.
Charakterystyka faktologii Nr 3 organizacji pod nazwą Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów (WiN), działającej w okresie od września 1945 do października 1947. W materiałach znajduje się charakterystyka Stanisława Drzała, członka organizacji używającego ps. "Władysław". W organizacji pełnił funkcję informatora, przekazywał informacje stanowiące tajemnicę państwową (m.in. z prac KW PPS) oraz z zakresu transportu i kolejnictwa. Aresztowany 23.07.1947, a następnie wyrokiem WSR w Rzeszowie z dn. 26.04.1948 skazany na 10 lat więzienia. Na mocy amnestii Najwyższy Sąd Wojskowy złagodził karę do lat 5-ciu. IPN Rz 05/4 (CHF-3 t. 3).
.