Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Osika
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 05-09-1900
Imię ojca: Józef
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone od 21.06.1947 przez WUBP w Rzeszowie na członków Rzeszowskiego Okręgu WiN (Wolność i Niezawisłość), w tym Jana Osikę. Został on oskarżony o to, że od stycznia 1946 do chwili aresztowania tj. do dnia 15 lipca 1947 na terenie wsi Pobitno w powiecie rzeszowskim należał do nielegalnej organizacji (WiN) "dążącej przemocą usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej narodu (...) oraz zmienić ustrój Państwa Polskiego". Ponadto "działając na szkodę Państwa Polskiego" zbierał przy pomocy informatorów i przekazywał informacje stanowiące tajemnicę państwową min. z dziedziny transportu kolejowego, związków zawodowych, Urzędu Pocztowego i Zarządu Miejskiego w Rzeszowie. Jako ekspedient Rejonowego Urzędu Telegraficznego "rozpowszechniał fałszywe wiadomości o rzekomo istniejący obozach koncentracyjnych na terenie ZSRR". Akt oskarżenia sporządzono w dniu 10.12.1947, a sprawę przekazano do sądu. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 3619 w dniu 24.07.1948, a następnie 27.04.1967 przerejestrowano do sygn. 508/III. IPN Rz 03/2 (508/III).
Akta sprawy sądowej prowadzonej od 21.06.1947 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie na członków WiN działających w woj. rzeszowskim, w tym Jana Osikę. Wyrokiem z dnia 26.04.1948 za przynależność do WiN, werbunek informatorów i przekazywanie wiadomości stanowiących tajemnice państwową skazany został na karę dożywotniego więzienia, utratę praw na zawsze oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 10.04.1957 na mocy amnestii karę wiezienia złagodzono do lat 5. IPN Rz 107/631 (Sr. 36/48), IPN Kr 595/260.
Zapisy dot. ww. znajdują się w aktach ewidencyjnych WUBP w Rzeszowie tj.: w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji za lata 1946-1947 oraz w Terminarzu spraw prowadzonych w latach 1946-1947. Jan Osika został aresztowany przez WUBP w Rzeszowie w dniu 15.07.1947, a następnie z więzienia WUBP przekazany na Zamek w Rzeszowie w dniu 5.09.1948 IPN Rz 50/3 (144), IPN Rz 50/4 (145).
Informacje dot. Jana Osiki znajdują się: w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (księga prowadzona od 20.06.1947 do 27.02.1948), w Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1948, w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948 oraz w Skorowidzu spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1947. IPN Rz 65/4 t. 2, IPN Rz 65/20, IPN Rz 65/53, IPN Rz 65/68.
Zapisy dot. w/w znajdują się w aktach Centralnego Więzienia we Wronkach tj.: w Księdze głównej więźniów karnych 1948-1949, w Księdze ewidencyjnej więźniów wojskowych 1948-1949, w Księdze głównej więźniów 1951-1952 oraz w Skorowidzu więźniów CW we Wronkach za lata 1945-1950 i w Skorowidzach alfabetycznych więźniów Więzienia we Wronkach prowadzonych rok 1951, 1955 i 1956 oraz za lata 1952-1953 i 1953-1954. Jan Osika został osadzony w powyższym więzieniu w dniu 03.12.1948 i odbywał w nim zasądzony wyrok do 01.09.1956. IPN Po 3/59, IPN Po 3/60, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70, IPN Po 3/71, IPN Po 3/72, IPN Po 3/73, IPN Po 3/74.
Charakterystyka faktologii Nr 3 dot. organizacji Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN) Okręg Rzeszów, działającej w okresie od września 1945 do października 1947. Materiały zawierają, m.in. kwestionariusze osobowe członków WiN, w tym Jana Osiki. Wymieniony od początku 1946 do czerwca 1947 występując pod pseudonimem "Brat" należał do WiN na terenie Rzeszowa. Werbował informatorów od których zdobywał informacje dot. sytuacji w PKP, na poczcie i Zarządzie Miejskim, a następnie przekazywał je innym członkom WiN. Na jego adres przesyłana była prasa antyrządowa z USA, która następnie kolportowana była do osób trzecich. Jan Osika za powyższe został aresztowany, a następnie skazany na dożywocie. Materiały opracowane zostały przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie w latach 1977-1978. IPN Rz 05/5 (CHF-3 t. 4).
.