Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Walor
Miejsce urodzenia: Kawęczyn
Data urodzenia: 05-03-1911
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone od 21.06.1947 przez WUBP w Rzeszowie na członków rzeszowskiego okręgu WiN (Wolność i Niezawisłość), w tym Józefa Walora. Wymieniony oskarżony został o to, iż od stycznia 1946 do czasu aresztowania tj. do 23.08.1947 należał do WiN, organizacji, która w opinii organów bezpieczeństwa, dążyła przemocą "usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu i zagarnąć ich władzę oraz zmienić ustrój Państwa Polskiego". Pełnił w niej funkcję komendanta placówki nr 40 w Sędziszowie, posługiwał się pseudonimem "Przytulski". Zarzucano mu również udział w akcji skierowanej przeciwko członkowi ORMO i funkcjonariuszowi UB oraz posiadanie broni bez zezwolenia. Akt oskarżenia sporządzono dnia 10.12.1947, a sprawę skierowano do sądu. Materiały złożono do archiwum w dniu 24.07.1948 pod sygn. 3619, a następnie 27.04.1967 przerejestrowano do sygn. 508/III. IPN Rz 03/2 (508/III).
Akta sprawy sądowej prowadzonej od 21.06.1947 przez Wojskowy Sąd Rejonowy (WSR) w Rzeszowie na członków WiN Okręgu Rzeszów, w tym komendanta placówki nr 40 w Sędziszowie Józefa Walora. Wyrokiem z dnia 26.04.1948 skazany na 10 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Mimo skargi rewizyjnej złożonej do Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie przez obrońcę Józefa Walora, wyrok WSR w Rzeszowie utrzymano w mocy. IPN Rz 107/631 (Sr. 36/48), IPN Kr 595/260.
Ww. występuje w aktach Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, tj.: w Repertorium Pr w Księdze prowadzonej w okresie od 20.06.1947 do 27.02.1948, w Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") za rok 1948 oraz w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948. IPN Rz 65/4 t. 2, IPN Rz 65/20, IPN Rz 65/53.
Jako więzień Centralnego Więzienia w Wronkach zarejestrowany został: w Księdze głównej więźniów karnych CW we Wronkach z lat 1948-1949, w Księdze ewidencyjnej więźniów wojskowych z lat 1948-1949, w Księdze głównej więźniów z lat 1951-1952 i 1952-1955, w Skorowidzu do księgi głównej więźniów więzienia we Wronkach (1948-1950), a także w Skorowidzach alfabetycznych więźniów CW we Wronkach prowadzonych za rok 1951 oraz lata 1952-1953 i 1946-1954. Do tut. jednostki przybył w dniu 03.12.1948 z więzienia w Przemyślu. Następnie przetransportowany został do Poznania (17.10.1952) i ponownie osadzony w CW we Wronkach (08.07.1953) gdzie przebywał do 5.12.1953 skąd przekazany został do jednostki karnej w Potulicach. Ostatnim miejscem odbywania kary był Ośrodek Pracy w Piechcinie gdzie J. Walor przebywał od 25.12.1953. IPN Po 3/59, IPN Po 3/60, IPN Po 3/63, IPN Po 3/64, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70, IPN Po 3/71, IPN Po 3/72, karta DW-68 z kartoteki skazanych MSW.
Informacje dot. Józefa Walora znajdują się w Księdze głównej więźniów Więzienia w Poznaniu prowadzonej za lata 1951-1952. IPN Po 3/84.
Materiały faktologiczne opracowane przez Wydział "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1977-1978 dot. członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) Okręg Rzeszów. W materiałach znajdują się kwestionariusze osobowe członków organizacji, m.in. Józefa Walora. W okresie okupacji należał do AK, a następnie WiN gdzie pełnił funkcję kierownika Koła. Skazany wyrokiem sądowym za działalność w organizacji podziemnej na 10 lat pozbawienia wolności. IPN Rz 05/6 (CHF-3 t. 5).
.