Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian
Nazwisko: Kalmuk
Miejsce urodzenia: Tyszowce
Data urodzenia: 28-07-1897
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Julian Kalmuk zamieszkały w Tyszowcach powiat Tomaszów Lubelski, został aresztowany w dniu 14.08.1945 przez PUBP w Tomaszowie Lubelskim za to, że w czerwcu 1945 roku udzielił pomocy finansowej w sumie 5 000 złotych niepodległej organizacji AK. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Chełmie z dnia 2.10.1945 na zasadzie art. 1 dekretu o ochronie Państwa skazany na 1 rok więzienia. Karę na mocy amnestii z 22.02.1947 darowano w całości. Ww. używał pseudonimu „Długi”. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" KW MO w Lublinie pod sygnaturą 1819/III. IPN Lu 01/715 (1819/III).
Akta dotyczą Juliana Kalmuka i innych. Ww. zostali skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Chełmie z dn. 2.10.1945 z art. 1 i art. 4 § 1 pkt "a" Dekretu PKWN o ochronie Państwa z dn. 30.10.1944 oraz art. 117 § 1 KKWP za przynależność do organizacji antypaństwowej AK, nielegalne posiadanie broni oraz uchylanie się od służby wojskowej. IPN BU 831/6740 (Pr.G.O. 2620/45), IPN BU 872/2129 (G. 602/45).
.