Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Rychlewski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 08-01-1958
Imię ojca: Józef
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Rychlewski został objęty postępowaniem Wydz. Śledczego KWMO w Poznaniu w sprawie sporządzenia, przechowywania i przewożenia w celu rozpowszechnienia druków i innych materiałów zawierających wiadomości uznane za fałszywe i mogące wywołać niepokój publiczny lub wyrządzić poważną szkodę interesom PRL. Jerzy Rychlewski został zatrzymany przez funkcjonariuszy KWMO w Poznaniu 26.02.1983. Śledztwo zostało wszczęte 28.02.1983. Jerzy Rychlewski był podejrzany o to, że nie zaprzestał działalności w NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego i kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności” od 13.12.1981 do 11.10.1982. Zajmował się tam m.in. redagowaniem, drukowaniem i kolportażem podziemnego wydawnictwa pod nazwą „Solidarni”. Areszt tymczasowy został uchylony 26.07.1983 na podstawie przepisów o amnestii z 21.07.1983 . Dnia 05.08.1983 śledztwo w sprawie Jerzego Rychlewskiego zostało umorzone na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983 w zakresie przynależności do podziemnych struktur „Solidarności”. IPN Po 04/3515/1-3 (15029/III, Ds. 12/83, RSD 3/83)
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego. Jerzy Rychlewski został tymczasowo aresztowany 28.02.1983 pod zarzutem sporządzenia i rozpowszechniania na terenie Poznania podziemnego wydawnictwa pod nazwą „Solidarni”, zawierającego informacje uznane za fałszywe, zagrażające interesom PRL i mogące wywołać niepokoje publiczne i rozruchy. Jerzy Rychlewski został zwolniony z aresztu śledczego 26.07.1983. IPN Po 89/179 (59859).
Materiały dotyczą postanowienia Wydziału III Karnego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z 22.08.1983, na mocy którego umorzono postępowanie karne w sprawie p-ko Jerzemu Rychlewskiemu w oparciu o postanowienia ustawy o amnestii. Na mocy postanowienia z 07.01.1994 Izby Karnej Sądu Najwyższego w Warszawie, umorzono w całości postępowanie karne w sprawie p-ko Jerzemu Rychlewskiemu. IPN Po 450/1-6 (III Ko 354/83).
Jerzy Rychlewski był rozpracowywany przez Wydz. V KWMO w Poznaniu w okresie 2.02.1983 - 16.11.1983 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Podziemie” (numer rejestracyjny 33918). Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 11149/II (sygn. mikrofilmu – 627/2). Akta i mikrofilm zostały wybrakowane w dniach 21-22.12.1989 za protokołem brakowania akt nr 69 z 28.12.1989. Materiały o sygn. 11149/II i 627/2 zniszczono w dniach 21-22.12.1989. Sygn. protokołu brakowania akt - IPN Po 00169/75.
Jerzy Rychlewski w okresie od 25.11.1983 do 19.08.1985 był inwigilowany przez SB z Wydz. III WUSW w Poznaniu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) kryptonim „Rychły” (nr rejestracyjny 35133). Materiały złożono do archiwum pod sygn. 11703/II (mikrofilmu sygn. 83/2). Akta i mikrofilm zostały wybrakowane w dniach 21-22.12.1989 za protokołem brakowania akt nr 69 z 28.12.1989. Sygn. protokołu brakowania akt – IPN Po 00169/75. Materiały o sygn. 11703/II i 83/2 zniszczono w dniach 21-22.12.1989. Sygnatura protokołu brakowania akt - IPN Po 00169/75.
Jerzy Rychlewski występuje w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) kryptonim „Miś” (nr rejestracyjny 35127) prowadzonego w latach 1983-1985 przez Wydz. III WUSW w Poznaniu dot. Janusza Matysiaka, członka "Solidarności" i organizacji pn. "Ruch Wolnej Inteligencji". Jerzy Rychlewski figuruje w materiałach jako były członek „Solidarności” prowadzący podziemną działalność wydawniczą polegającą na wykonywaniu, przechowywaniu i kolportowaniu pisma „Solidarni”. Pismo to zawierało treści uznane za wrogie i skierowane przeciw linii politycznej partii. Materiały KE złożono do archiwum pod sygn. 11521/II. IPN Po 0186/214 (11521/II).
Materiały archiwalne zawierają informację dotyczącą rewizji nadzwyczajnej wniesionej do Izby Karnej Sądu Najwyższego 05.11.1993 od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z 22.08.1983 i 10.10.1983. Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonych postanowień i umorzenie postępowania wobec Jerzego Rychlewskiego. IPN BU 725/11 (SK. VI. 630/508/93/P).
Materiały zawierają postanowienie Izby Karnej Sądu Najwyższego w Warszawie z 07.01.1994, na mocy którego uchylono postępowanie karne w stosunku do Jerzego Rychlewskiego w wyniku rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść podejrzanego od postanowień Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 22.01.1983. IPN BU 3665/558 (II KRN 357/93, 131/54).
.