Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold
Nazwisko: Turowski
Miejsce urodzenia: SŁOMIN
Data urodzenia: 25-01-1945
Imię ojca: Marceli
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa operacyjno-śledcza kryptonim „Student”. Powodem założenia sprawy było sporządzenie i kolportaż na terenie Poznania od 15 do 25 marca 1968 ulotek, w których autorzy wzywali do solidarności ze studentami warszawskimi i porozumienia pomiędzy studentami a robotnikami. W wyniku przeprowadzonych działań operacyjnych ustalono, że wykonawcą ulotek był Witold Turowski, student Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Witold Turowski został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dochodzenie zostało wszczęte 11.05.1968 przez Wydział Śledczy KWMO w Poznaniu. W związku z rozpoczęciem postępowania karnego sprawa została zakończona w październiku 1968 i materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 5940/II. IPN Po 08/708 (5940/II, 5940/B, V 1 Kp. 956/68, II Ds. 33/68, 23/68).
Witold Turowski został objęty postępowaniem śledczym w sprawie wykonania i kolportażu na terenie Poznania w dniu 16.03.1968 ulotek o treści wyrażającej poparcie dla studentów z Warszawy i nawołującej robotników do poparcia żądań studenckich. Na podstawie aktu oskarżenia z 21.08.1968 Witold Turowski został oskarżony o sporządzenie i rozpowszechnienie na terenie Poznania ulotek zawierających treści uznane za fałszywe i mogące wywołać niepokoje publiczne. Przeprowadzone postępowanie śledcze potwierdziło stawiane mu zarzuty. W dniach 17 i 28.10.1968 Sąd Powiatowy dla Miasta Poznania rozpoznał sprawę p-ko Witoldowi Turowskiemu i innym. Witold Turowski został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 2500 złotych grzywny oraz zapłacenie 450 zł. kosztów sądowych. Ponadto został objęty dozorem kuratora sądowego na okres 3 lat. Zawieszono go także w prawach studenta. W/w sprawa prowadzona była w 1968 roku i materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 13378/III. IPN Po 04/3702/1 (13378/III).
„Dziennik archiwalny nr 5 działu II WUSW w Opolu” (sygnatura archiwalna IPN Wr 00194/20). Na podstawie wpisu do dziennika archiwalnego WUSW w Opolu ustalono, że Witold Turowski był figurantem Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „Kolporter”, zarejestrowanego przez referat SB KPMO w Głubczycach 19.05.1972 pod numerem 15642. Sprawa była prowadzona od 17.12.1970 do 25.03.1972. W/w sprawa została zakończona przez SB w 1972 roku ponieważ nie stwierdzono by w/w "prowadził wrogą lub szkodliwą działalność przeciwko PRL". Materiały zostały wybrakowane w 1989 roku za protokołem brakowania akt nr 97/89. Materiały zostały zniszczone w 1989 roku (protokół brakowania akt nr 97/89). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.