Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Edward
Nazwisko: Mróz
Miejsce urodzenia: Zakopane
Data urodzenia: 14-07-1925
Imię ojca: Edward
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa kontrolna krypt. "Robert" założona przez Wydział II KMO m.st. Warszawy na Zbigniewa Mroza w związku z jego odmową powrotu do PRL z Belgii. W aktach pierwszy dokument w tej sprawie datowany jest na 8.08.1958. Biuro "W" zastosowało technikę operacyjną polegającą na kontroli korespondencji oraz filmowało przechwycone listy pisane z Brukseli i Paryża do matki oraz innych osób. Akta złożono do archiwum Wydziału Ewidencji Operacyjnej KM MO w Warszawie 9.12.1958 pod sygnaturą 190/U. IPN Bu 0205/178 (190/U).
Z materiału kartotecznego wynika, że Zbigniew Mróz został zarejestrowany przez Wydział III Zarządu VII Departamentu I MSW w kategorii Segregatora Materiałów Wstępnych (SMW) pod numerem 6/17/128. Brak możliwości wskazania powodów zarejestrowania (informacja o rejestracji została umieszczona w 26.04.1974 roku na karcie E-14-A/72). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych, karta: E-14-A/72.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego dotyczące Zbigniewa Eugeniusza Mroza, który został oskarżony w 1976 roku z artykułu 236 (znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych) w związku z artykułem 59 paragraf 1 kk. Osadzony w areszcie Śledczym Warszawa-Służewiec. Brak opisu czynu w aktach. IPN BU 516/428 (149/76).
W materiałach znajdują się akta sprawy karnej dot. Zbigniewa Mróza. Ww. został skazany 1982 roku z artykułu 237 w związku z artykułem 59 paragraf 1 kk – publiczne znieważenie organów Milicji Obywatelskiej w Warszawie przy Dworcu PKP Warszawa-Śródmieście przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy. Akta 31.08.1982 dołączono do dochodzenia, akta sprawy rewizyjnej z Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy oraz akta czynności kontrolnych wykonania kary ograniczenia wolności. IPN BU 569/185 (VII K. 898/82; Kr. 872/82; VII Wo. 89/82).
Z materiału kartotecznego wynika, że Zbigniew Mróz otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę w dniu 11.07.1962 o numerze Z-II-832/62, następnie przedłużone od dnia 17.02.1965 nr Z-IV-12/65, z powodu odmowy powrotu do kraju z wyjazdu turystycznego do Belgii i Francji. Zastrzeżenie zostało anulowane 24.10.1972 roku. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.