Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Ograbek
Miejsce urodzenia: Jeziory
Data urodzenia: 27-08-1924
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Ograbek (ur. w sierpniu 1924) od roku 1946 do lata 1947 był żołnierzem antykomunistycznego Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) na terenie powiatów Sieradz i Wieluń. Nosił pseudonim "Łokietek". Walczył w szeregach oddziału KWP pod dowództwem porucznika Jana Kwapisza pseudonim "Lis-Kula". Władysław Ograbek figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz kartotekach WUBP w Łodzi i PUBP w Sieradzu z lat 1946-1948. Zapisano w nich między innymi, iż Władysław Ograbek "będąc w KWP brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych, zajmował się również kolportażem". Został aresztowany przez UB dn. 18.06.1947. W dniu 1.09.1947 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi Władysław Ograbek został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w październiku 1947. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledztwa Wydziału Śledczego WUBP w Łodzi przeciwko Władysławowi Ograbkowi i innym podejrzanym o przynależność do Konspiracyjnego Wojska Polskiego, "napady rabunkowe oraz nielegalne posiadanie broni palnej". Do tych akt załączono m.in. akt oskarżenia z dnia 30.07.1947 i odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 1.09.1947 (sygn. Sr. 691/47). IPN Ld PF12/2216 (7174/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z roku 1947 w sprawie karnej przeciwko Władysławowi Ograbkowi i innym, oskarżonym o działalność w nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie na terenie powiatu sieradzkiego w okresie od listopada 1946 do czerwca 1947, tj. o czyny z art. 86§1 i 2 kk WP i innych. Do tych akt załączono konspiracyjne dokumenty KWP stanowiące dowody rzeczowe w sprawie, w tym pokwitowania opatrzone pieczęcią "Dowództwo Oddziałów Leśnych. Teren 731", zeszyty z zapiskami dot. organizacji terenowej KWP na terenie pow. sieradzkiego, tekst wiersza o tematyce patriotycznej. W dniu 1.09.1947 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi Władysław Ograbek został skazany na karę śmierci. IPN Ld 6/119 (Sr. 691/47).
Władysław Ograbek występuje w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Łodzi z roku 1978 zatytułowanym "Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie łódzkim, okres działalności: 1945-1948, opracowanie nr 279, Łódź 1978". To opracowanie obejmuje głównie kwestionariusze osobowe kilkuset żołnierzy i współpracowników KWP, w tym Władysława Ograbka. IPN Ld 030/279 t. 5 (1506/X).
.