Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Aleksander Marcin
Nazwisko: Borowicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 01-11-1943
Imię ojca: Artur
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 19.01.1978r., wcześniej w latach 1964-1970 członek ZMS. Ukończył studia na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom mgra ekonomii z dn. 1.07.1967 r. Podczas studiów pracował jako kancelista w Min. Zdrowia i Opieki Społecznej, w okresie 1.04 do 30.09.1966 r urzędnik dyżurny w Gabinecie Ministra, następnie od 1.12.1966 do 30.09.1970 r. radca w Zespole Ekspertów dla Oceny Projektów Inwestycyjnych i Zespole Inwestycji Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Od 1.09.1970 do 31.08.1972 r. doktorant w Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Nauk Społecznych UW. Następnie od 1.09.1972 r. w redakcji tygodnika "Polityka" pracował jako asystent redaktora naczelnego i sekretarza kolegium red. W okresie od 15.12.1976 do 10.05.1981 r. pracował w PP "Metalexport" jako specjalista techniczno-ekonomiczny w dziale analiz i cen. Od 10.05.1981 r. zatrudniony w Urzędzie Rady Ministrów jako doradca wiceprezesa RM. Od kwietnia 1986 r. Dyrektor Sekretariatu Rady Społeczno-Gospodarczej w Kancelarii Sejmu PRL.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 14844, s. 1-2, 9-10.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa OOP w Urzędzie Rady Ministrów Warszawa PZPR 1983 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 14844, s. 18.
Podsekretarz Stanu Urząd Rady Ministrów Warszawa 12-1988 09-1989 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 14844, s. 19; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. PWN Warszawa 1991, s. 179.
.