Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Jan
Nazwisko: Staszczuk
Miejsce urodzenia: Brzeg
Data urodzenia: 26-08-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 08.11.1982 zarejestrowany pod nr. 28090 przez Wydz. V KW MO w Opolu i rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Odwet" (nr rej. 27325) założonej 23.02.1982. Sprawa dotyczyła "druku i kolportażu nielegalnych ulotek o treści antypaństwowej na terenie zakładu FSE >Basel< w Brzegu". W roku 1985 sprawę przejął do prowadzenia Pion V RUSW w Brzegu. Sprawę zdjęto z ewidencji 08.03.1988. SOR "Odwet" w roku 1986 została objęta kontrolą przez Wydz. V WUSW w Opolu. Teczkę kontrolną zarejestrowano pod nr. 32632 i nadano jej ten sam kryptonim. Akta nie zachowały się. IPN Wr 065/1311 j. 1-4 (12554/2) mikrofilm.
Akta śledztwa RSD-24/82 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Opolu w sprawie "rozpowszechniania nielegalnych pism, zawierających fałszywe wiadomości, mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy na terenie Fabryki Silników Elektrycznych w Brzegu oraz kontynuowania działalności w prawnie zawieszonym Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym >Solidarność<". Adam Staszczuk występuje jako podejrzany w sprawie. Śledztwo zakończono 07.02.1983 aktem oskarżenia, skierowanym do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Opolu przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Opolu (PgŚl II/104/82). IPN Wr 066/55 (2203/3) mikrofilm.
Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Opolu z dnia 15.03.1983 Adam Staszczuk został uznany winnym tego, iż od września 1982 do 10 października 1982 jako członek "byłego NSZZ >Solidarność<, którego działalność została zawieszona Dekretem z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym", nie odstąpił od udziału w działalności tego związku, i skazany na 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu tymczasowego aresztowania od 08.11. do 22.12.1982. Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie z 13.01.1995 uniewinniony od przypisanych mu czynów (WRN 274/94). IPN Wr 178/95-99 (SgW 22/83), IPN Wr 49/100.
Dnia 16.03.1988 zarejestrowany pod nr. 33904 przez Gr. V RUSW w Brzegu i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. "Alfa". W uzasadnieniu założenia KE podano, iż Adam Staszczuk "w 1987 r. nawiązał ścisłe kontakty z b. działaczami >S< i aktywnie uczestniczy w spotkaniach tzw. >duszpasterstwa robotników< organizowanych na terenie parafii Św. Mikołaja w Brzegu" i "(...) wymaga systematycznej kontroli operacyjnej, zwłaszcza w okresie następujących przemian społeczno-politycznych w kraju". Prowadzenie KE zakończono 01.09.1988 stwierdzeniem, iż ww. nie podejmuje działań w "ramach jakiejkolwiek nielegalnej struktury". IPN Wr 065/1311 j. 6 (12554/2) mikrofilm.
.