Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Prajs
Miejsce urodzenia: Pytowice
Data urodzenia: 20-09-1925
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Prajs (ur. we wrześniu 1925 r.) od czerwca 1947 do jesieni 1947 był żołnierzem antykomunistycznego Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) na terenie powiatów Piotrków Trybunalski i Radomsko. Nosił pseudonim "Przesmyk". Walczył w szeregach oddziału KWP krypt. >Turbina< pod dowództwem podporucznika Ludwika Danielaka pseudonim "Bojar". Józef Prajs figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz kartotekach m.in. WUBP w Łodzi i PUBP w Piotrkowie Trybunalskim z lat 1947-1949. Zapisano w nich między innymi, iż Józef Prajs "brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych" oraz "w napadach na funkcjonariuszy MO i UB". Zanotowano, iż ww. został "zatrzymany 7.10.1947 przez PUBP w Piotrkowie Trybunalskim". Po śledztwie w UB, wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.06.1948 Józef Prajs został skazany na karę śmierci. Zapisano, iż ten "wyrok wykonano" dnia 5.08.1948. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Józef Prajs występuje wraz z wieloma innymi osobami w materiałach administracyjnych PUBP w Piotrkowie Trybunalskim z lat 1947-1949 zatytułowanych "Sprawozdania roczne i dekadowe PUBP w Piotrkowie Trybunalskim za 1947 r.". Dotyczą one zbrojnego podziemia, w tym oddziału KWP pod dowództwem Ludwika Danielaka, zawierają m.in. "wykaz napadów z bronią". W tym wykazie figuruje także Józef Prajs. IPN Ld PF10/196 (203/X).
Józef Prajs występuje wraz z ośmioma innymi osobami w materiałach śledztwa PUBP w Piotrkowie Trybunalskim prowadzonego przeciwko podejrzanym o przynależność do Konspiracyjnego Wojska Polskiego, "napady rabunkowe oraz nielegalne posiadanie broni palnej, tj. o czyny z art. 118§1 kk WP i innych". Do akt załączono m.in.: akt oskarżenia z dnia 6.12.1947 i odpis wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.06.1948 (sygn. So. 201/48). IPN Ld PF12/2219 (7182/III).
Józef Prajs figuruje w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Łodzi z roku 1978 zatytułowanym "Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie łódzkim, okres działalności: 1945-1948, opracowanie nr 279, Łódź 1978". To opracowanie obejmuje głównie kwestionariusze osobowe kilkuset żołnierzy i współpracowników KWP, w tym Józefa Prajsa. IPN Ld 030/279 t. 6 (1506/X).
.