Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Borys
Nazwisko: Szmielew
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 15-08-1910
Imię ojca: Włodzimierz
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

W PPR od 1942 r. wcześniej w Komunistycznym Związku Młodzieży (1927) oraz organizacji „Życie". W okresie I wojny światowej wraz z rodzicami przebywał na terenie Rosji, powrócili w 1922 r. Uczył się w Warszawie, po ukończeniu gimnazjum uczył się w Państwowej Szkole Mierniczej w Warszawie, ukończona w 1935 r. Następnie w 1937 r. rozpoczął studia na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej, ukończone 12.09.1945 r. dyplomem inżyniera geodety i mgra nauk technicznych. Od ukończenia szkoły mierniczej pracował w zawodzie. W latach 1935-1937 mierniczy przysięgły „Grębecki” jako praktykant, następnie jako mierniczy w przedsiębiorstwie „Jastrzębski” mierniczy przysięgły 1937-1942, jako mierniczy „Kędzierski” mierniczy przysięgły Radom okres 1942-1945. W okresie 15.02 do 1.05.1945 był zastępcą Pełnomocnika Wojewódzkiego ds. Reformy Rolnej w Łodzi, następnie został Prezesem Woj. Urzędu Ziemskiego w Łodzi. W okresie od 1.11.1946 do 1.08.1948 r. w Poznaniu w Zarządzie Centralnym Państwowych Nieruchomości Ziemskich (PNZ) - zastępca Dyrektora Naczelnego. W dalszym ciągu w Departamencie Przebudowy Ustroju Rolnego Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, jako: wicedyrektor, następnie dyrektor departamentu. Od 1.08.1951 r. w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju, jako Dyrektor Biura Zleceń. W działalność polityczną angażował się już w okresie szkolnym, brał udział w pracach uczniowskiego kółka samokształceniowego, udzielał się także w organizacji szkolnego klubu sportowego.
Źródło: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 5859, s. 4, 5, 9, 14-21, 36, 37.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Prezes Centralny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa 01-08-1956 30-11-1956 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 5859, s. 53.
Prezes Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa 01-12-1956 3-10-1973 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 5859, s. 53, 55.
.